CMA CGM mở rộng dịch vụ Black Pearl đến bờ tây Nam Mỹ

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Nâng cấp này nhằm đáp ứng với nhu cầu thị trường gia tăng đối với hàng xuất khẩu giữa Mỹ và Bờ Tây Nam Kỳ (tăng 23.5% trong năm 2010) và giữa Mỹ và Caribbean (tăng 13.8% trong năm 2010).

 
Tuyến hàng tuần nâng cấp sẽ triển khai sáu tàu 1,100 TEU, ghé tại: New York > Halifax > Kingston > Cartagena > Punta Manzanillo > Balboa > Guayaquil > Callao > Arica > San Antonio > Callao > Guayaquil > Punta Manzanillo > Kingston > Miami > Philadelphia > New York.
 

Theo eyefortransport