Hãng vận tải hàng không quốc gia của Israel có lợi nhuận quý ba tăng 245%

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Lợi nhuận ròng trong quý đã tăng đạt 42.5 triệu USD so với 12.3 triệu USD một năm trước.
 
Doanh thu đã tăng 13% đạt 561.2 triệu USD với lưu thông hành khách cao hơn và chỉ số tải hành khách cao trên mỗi kilometer. Doanh thu hàng hóa cũng tăng 34%.

 
Lợi nhuận ròng cũng gia tăng nhờ chi phí tài chính giảm.
 
Thị phần của hãng trong Sân bay Ben Gurion của Tel Aviv giảm 34% trong khi chỉ số tải giảm 83.8% so với 85.1% một năm trước.
 
 
                                                                                        Theo Cargonews Asia