Liên doanh Cathay, Air China có thể cất cánh vào tháng sau

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

“Chúng tôi dự kiến bắt đầu việc kinh doanh vào ngày 1 tháng 12 hoặc ngày 1 tháng Giêng,” Chủ tịch Cathay Pacific, ông Christopher Pratt nói.

 
Trong tháng Tám, Air China cho biết họ đã được Cục hoạch định kinh tế Trung Quốc, Ủy ban Phát triển và Cải Cách Quốc gia phê chuẩn, thành lập liên doanh với Cathay Pacific.
 
Hãng vận tải quốc gia Trung Quốc và Cathay Pacific, trong đó Air China sở hữu 30%, đã hoàn tất các kế hoạch trong tháng Hai để thành lập liên doanh, gần bốn năm sau khi họ thông báo các kế hoạch liên kết.
 
Cathay pacific sở hữu 19.27% cổ phần trong Air China.

TheoCargonews Asia