Lưu thông container tại Hamburg tăng 10.7%

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Cảng container lớn thứ ba của châu Âu đã xử lý 5.9 triệu TEU trong chín tháng đầu năm cho đến cuối tháng Chín và dự báo con số cho cả năm sẽ đạt khoảng tám triệu TEU.
 
Hamburg vẫn ở phía sau cảng hàng đầu Rotterdam với tăng trưởng lưu thông container trong chín tháng đầu năm 17% đạt 8.4 triệu TEU, và Antwerp tăng 16.9% đạt 6.3 triệu TEU.

 
Hamburg được lợi từ sự gia tăng lưu thông với châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc, và các chuyến hàng trung chuyển nhiều hơn tại vùng Baltic, chủ yếu nhờ vào nhập khẩu gia tăng của Nga.
 
Nhưng lưu thông dự báo cho cả năm với tám triệu TEU lại thấp hơn so với mức cao 10 triệu TEU đạt được trong năm 2008.
 
Tổng sản lượng hàng hóa của Hamburg tăng 8% so với một năm trước, đạt 89.4 triệu m3 tấn, một lần nữa vẫn đi sau Rotterdam, nơi lưu thông tăng đến 31.4% đạt 321 triệu tấn và Antwerp, tăng 13.2% đạt 132.2 triệu tấn.
 
Theo The Journal of Commerce Online