Sản lượng container các cảng Ấn Độ tăng 12%

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus
Tổng sản lượng trong bảy tháng đầu năm tài chính 2010-11 ước tính đạt 4.4 triệu TEU so với 3.9 triệu TEU trong năm ngoái.
 
Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), cảng container lớn nhất của Ấn Độ, đã xử lý 2.5 triệu TEU, tăng 9% so với 2.3 triệu TEU trong năm trước.
 
“Dù những trở ngại trong hoạt động, chúng tôi đang trên đà vượt qua sản lượng kỷ lục 4.06 triệu TEU đạt được trong năm tài chính trước,” một quan chức cảng Nehru nói.
 
Lưu thông tại Chennai tăng 30.5% đạt 891,000 TEUs. Kolkata xử lý 307,000 TEUs, tăng từ 282,000 TEUs. Tuticorin xử lý được 268,000 TEUs so với 253,000 TEUs. Tại Cochin, sản lượng đạt 197,000 TEUs từ 174,000 TEUs.
 
Theo IPA, tổng sản lượng tại 13 cảng công chính từ tháng Tư đến tháng Mười tăng 0.5% đạt 316 triệu tấn. Kandla là cảng có sản lượng hàng đầu với 43.8 triệu tấn, theo sau là Visakhapatnam với 38.3 triệu tấn.
 
Theo The Journal of Commerce Online