Xuất khẩu dầu thô giảm tới 76% về giá trị

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Cụ thể, trong tháng 5, Việt Nam XK được 590 ngàn tấn dầu thô với kim ngạch đạt 246 triệu USD. Tính tổng thực hiện 5 tháng, Việt Nam XK được gần 3,6 triệu tấn dầu với tổng kim ngạch đạt 1,54 tỷ USD.

Như vậy, lượng dầu thô XK trong tháng 5 đã giảm 25% về lượng và 31% về giá trị so với tháng 4-2015, nhưng nếu so với tháng 5-2014 thì sự sụt giảm này lớn hơn rất nhiều với mức 50% về lượng và 76% về giá trị, khi cùng thời điểm này năm ngoái, Việt Nam XK được gần 1,2 triệu tấn dầu thô với tổng kim ngạch 1,05 tỷ USD. Tính tổng 5 tháng, lượng dầu thô XK của Việt Nam chỉ giảm 5% về lượng nhưng lại giảm 53% về giá trị so với 5 tháng đầu năm 2014.

Liên quan đến XK các mặt hàng năng lượng, trong tháng 5, Việt Nam XK được 110 tấn xăng dầu các loại với kim ngạch đạt 65 triệu USD, tổng lượng XK cả 5 tháng theo đó ước đạt 451 ngàn tấn, tổng giá trị XK đạt 265 triệu USD. So với lượng XK 5 tháng đầu năm 2014, XK xăng dầu các loại của Việt Nam giảm 27% về lượng và 50% về giá trị.

Theo Báo Hải Quan