Nhiệm vụ, Tầm nhìn & Giá trị

Nhiệm vụ

Công ty Toàn Cầu là sợi liên kết giá trị nhất trong chuỗi cung ứng của khách hàng thông qua việc xác định đúng sản phẩm, đúng địa điểm, giá cả phù hợp, thời gian hợp lý và trong điều kiện thích hợp.
Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng Công ty Toàn Cầu là công ty dẫn đầu trong việc cung cấp những giải pháp logistics sáng tạo, luôn vượt qua sự trông đợi của khách hàng.


Giá trị

Chúng tôi luôn chủ trương tiêu chí tôn trọng lẫn nhau, ý thức chất lượng, cùng tham gia quản lý và minh bạch.


Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 25305.02 25560.63 26328.33
GBP 29655.61 29955.16 30282.34
HKD 2930.18 2959.78 3004.11
INR 0 325.41 338.18
JPY 203.24 205.29 212.53
KRW 18.25 19.21 21.05
KWD 0 76157.41 79145.72
MYR 0 5650.74 5769.87
NOK 0 2542.11 2648.16
RUB 0 375.19 418.07
SAR 0 6161.21 6402.97
SEK 0 2390.31 2480.08
SGD 16922.81 17093.75 17315.06
THB 672.44 747.16 781.45
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế