SEARCH IMPORT TARIFFS OF VIETNAM
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 26464.75 26544.38 26781.1
GBP 30080.33 30292.38 30562.52
HKD 2860.49 2880.65 2923.83
INR 0 332.59 345.65
JPY 204.66 206.73 208.58
KRW 19.45 20.47 21.76
KWD 0 75305.14 78261.18
MYR 0 5681.45 5755.09
NOK 0 2775.26 2862.3
RUB 0 370.57 412.93
SAR 0 6058.23 6296.04
SEK 0 2570.28 2635.03
SGD 16742.23 16860.25 17044.66
THB 695.5 695.5 724.52
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế