Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 25479.35 25556.02 26323.58
GBP 30073.14 30285.14 30554.75
HKD 2918.15 2938.72 2982.73
INR 0 326.47 339.28
JPY 207.96 210.06 216.22
KRW 17.99 18.94 20.45
KWD 0 76107.25 79093.6
MYR 0 5536.76 5608.45
NOK 0 2484.94 2562.84
RUB 0 363.99 405.59
SAR 0 6163.84 6405.7
SEK 0 2409.57 2470.23
SGD 16840.93 16959.65 17144.89
THB 749.62 749.62 780.89
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế