Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 27891.83 27975.76 28225.25
GBP 31577.42 31800.02 32083.61
HKD 2861.42 2881.59 2924.79
INR 0 348.33 362
JPY 211.56 213.7 215.61
KRW 19.59 20.62 21.92
KWD 0 75765.75 78739.89
MYR 0 5784.77 5859.76
NOK 0 2904.62 2995.71
RUB 0 393.05 437.98
SAR 0 6057.38 6295.16
SEK 0 2754.25 2823.64
SGD 17092.22 17212.71 17400.98
THB 715.18 715.18 745.03
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế