Bộ Tài chính: Giám sát hải quan tại cửa khẩu cảng biển bằng mã vạch
 

Mã vạch được in trên danh sách container, danh sách lượng hàng (1 container 1 mã). Mã vạch hiển thị các thông tin: Số hiệu container, số tờ khai hải quan, trạng thái tờ khai, mã người khai...

 Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thủ tục giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển áp dụng đề án mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên chở bằng container.

Theo đó, Bộ yêu cầu giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng như sau: Người khai hải quan làm thủ tục thông quan cho lô hàng, trên hệ thống e-Customs ghi nhận danh sách tờ khai hải quan, danh sách container (hàng hóa chuyên chở bằng container) hoặc danh sách lượng hàng (hàng lỏng, hàng rời) của lô hàng được thông quan.Đối với việc in danh sách container/danh sách lượng hàng, người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách lượng hàng từ 3 nguồn sau: Từ chức năng in trên website hải quan; Sử dụng tài khoản khai hải quan điện tử của người khai; Đề nghị công chức hải quan tại Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu/Đội nghiệp vụ hoặc tại Đội giám sát in từ hệ thống e-Customs.

Mã vạch được in trên danh sách container, danh sách lượng hàng (1 container 1 mã). Mã vạch hiển thị các thông tin: Số hiệu container, số tờ khai hải quan, trạng thái tờ khai (thông quan hay chưa thông quan), mã người khai...

Việc giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng; in danh sách container/danh sách lượng hàng cũng như in mã vạch trên danh sách container nhập khẩu cũng áp dụng tương tự như việc giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng.

Theo bizlive


  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế