Tiếp tục nhập siêu 860 triệu USD trong nửa đầu tháng 4


Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 4 (từ ngày 1 đến ngày 15/4) tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 6,34 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4 đạt 42,65 tỷ USD. Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong nửa đầu tháng 4 đạt 7,20 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4 đạt 45,75 tỷ USD.

Như vậy nền kinh tế tiếp tục nhập siêu 860 triệu USD trong nửa đầu tháng 4, nâng mức nhập siêu từ đầu năm đến ngày 15/4 lên con số 3,1 tỷ USD.

Xét riêng khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt gần 4,30 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đạt gần 28,87 tỷ USD. Trong khi kim ngạch nhập khẩu của khối này trong nửa đầu tháng 4 đạt 4,33 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đạt 27,88 tỷ USD.

Như vậy trong nửa đầu tháng 4, khối DN FDI cũng nhập siêu 30 triệu USD, song tính từ đầu năm đến ngày 15/4, khối này vẫn xuất siêu 990 triệu USD.

Theo Thời báo Ngân hàng

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế