Bank account

GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO.,LTD

Add: Rm. 16, 3rd Floor, Success Bldg, No.3 Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong City, Vietnam
Tel: +84 31 3836599
Fax: +84 31 3836866
Email: info@glotransvn.com.vn

 
 Bank Details (USD): Maritime Commercial Stock Bank (MSB).
                           Haiphong Branch - Vietnam
                           US$A/C:  02101370017303 (USD)

 

 Bank Details (VND): Maritime Commercial Stock Bank (MSB).
                           Haiphong Branch - Vietnam 
                           VN A/C:  02101010072402 (VND)

TaxCode: 0200 968 930200 968 937

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế