Contact

GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO., LTD

Int'l Freight Forwarding (Sea & Air), Shipping Agency-Chartering-Inland Haulage.

Add: Rm. 16, 3rd F/l, Success Bldg, No.3  Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist.,
Haiphong City, Vietnam

Tel:          +84 31 3836 599
Fax:          +84 31 3836 866
Email:      info@glotransvn.com.vn
Website :  www.glotransvn.com.vn 
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế