Lịch tàu nội địa tháng 07/2015


Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) đang triển khai dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.
Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.

Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 07 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
Group mail: opr@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

 

HAIPHONG - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

TAN CANG PIONEER

1520S

25-Jun

 

 

28-Jun

BĐ VAN LY

1512S

29-Jun

 

 

2-Jul

PHUC KHANH

023S

30-Jun

1-Jul

 

4-Jul

VINAFCO 25

1037

 

 

30-Jun

3-Jul

FORTUNE FREIGHTER

519S

1-Jul

 

 

4-Jul

MV PRUDENT

1521S

1-Jul

 

 

4-Jul

BIEN DONG TRADER

508S

2-Jul

 

4-Jul

6-Jul

VIETSUN PACIFIC

1522S

2-Jul

2-Jul

 

6-Jul

CAM RANH 07

079S

2-Jul

 

 

6-Jul

BIEN DONG FREIGHTER

515S

3-Jul

 

5-Jul

7-Jul

MORNING VSHIP

61

3-Jul

 

 

6-Jul

MV PROSPER

1522S

3-Jul

 

 

6-Jul

ATLANTIC OCEAN

095S

4-Jul

5-Jul

 

8-Jul

VAN HUNG

515S

5-Jul

 

7-Jul

9-Jul

HAIAN PARK

017S/N

5-Jul

 

 

8-Jul

VIETSUN FORTUNE

119S

6-Jul

7-Jul

 

10-Jul

VINAFCO 26

121

7-Jul

 

 

10-Jul

TAN CANG PIONEER

1521SD

7-Jul

 

8-Jul

11-Jul

TC FOUNDATION

1501S

7-Jul

 

 

10-Jul

VINAFCO 25

1039

 

 

7-Jul

10-Jul

BĐ VAN LY

1513S

8-Jul

 

 

11-Jul

PHUC KHANH

024S

8-Jul

9-Jul

 

12-Jul

MV PRUDENT

1522S

8-Jul

 

 

11-Jul

BIEN DONG STAR

516S

9-Jul

 

11-Jul

13-Jul

VIETSUN PACIFIC

1523S

10-Jul

11-Jul

 

14-Jul

CAM RANH 07

080S

10-Jul

 

 

13-Jul

MORNING VSHIP

63

11-Jul

 

 

14-Jul

MV PROSPER

1523S

11-Jul

 

 

14-Jul

HAIAN SONG

024S/N

12-Jul

 

 

15-Jul

ATLANTIC OCEAN

096S

12-Jul

13-Jul

 

16-Jul

BIEN DONG FREIGHTER

516S

13-Jul

 

15-Jul

17-Jul

VINAFCO 25

1041

 

 

14-Jul

17-Jul

VIETSUN FORTUNE

1120S

14-Jul

15-Jul

 

18-Jul

VSICO PIONEER

1522S

14-Jul

 

 

17-Jul

VINAFCO 26

123

15-Jul

 

 

18-Jul

TC FOUNDATION

1502S

15-Jul

 

 

18-Jul

VAN HUNG

516S

16-Jul

 

18-Jul

20-Jul

TAN CANG PIONEER

1522SD

16-Jul

 

17-Jul

20-Jul

ATLANTIC OCEAN

025S

16-Jul

 

17-Jul

20-Jul

MV PRUDENT

1523S

16-Jul

 

 

19-Jul

BIEN DONG TRADER

509S

17-Jul

 

19-Jul

21-Jul

BĐ VAN LY

1514S

17-Jul

 

 

20-Jul

MORNING VSHIP

65

18-Jul

 

 

21-Jul

VIETSUN PACIFIC

1524S

18-Jul

19-Jul

 

22-Jul

HAIAN PARK

018S/N

19-Jul

 

 

22-Jul

CAM RANH 07

081S

19-Jul

 

 

22-Jul

VINAFCO 25

1043

 

 

21-Jul

24-Jul

ATLANTIC OCEAN

097S

21-Jul

22-Jul

 

25-Jul

VSICO PIONEER

1523S

21-Jul

 

 

25-Jul

VIETSUN FORTUNE

1121S

22-Jul

23-Jul

 

26-Jul

TC FOUNDATION

1503S

23-Jul

 

 

26-Jul

BIEN DONG STAR

517S

23-Jul

 

25-Jul

27-Jul

BIEN DONG FREIGHTER

517S

24-Jul

 

26-Jul

28-Jul

MV PRUDENT

1524S

24-Jul

 

 

27-Jul

TAN CANG PIONEER

1523SD

25-Jul

 

26-Jul

29-Jul

PHUC KHANH

026S

25-Jul

26-Jul

 

29-Jul

HAIAN SONG

025S/N

26-Jul

 

 

29-Jul

VIETSUN PACIFIC

1525S

26-Jul

27-Jul

 

30-Jul

BĐ VAN LY

1515S

26-Jul

 

 

29-Jul

CAM RANH 07

082S

28-Jul

 

 

31-Jul

MV PROSPER

1525S

28-Jul

 

 

31-Jul

ATLANTIC OCEAN

098S

29-Jul

29-Jul

 

3-Aug

BIEN DONG TRADER

510S

30-Jul

 

1-Aug

3-Aug

VSICO PIONEER

1524S

30-Jul

 

 

2-Aug

TC FOUNDATION

1504S

31-Jul

 

 

3-Aug

HAIAN PARK

019S/N

2-Aug

 

 

5-Aug

PHUC KHANH

027S

2-Aug

3-Aug

 

6-Aug

TAN CANG PIONEER

1524SD

3-Aug

 

 

6-Aug

BĐ VAN LY

1516S

4-Aug

 

 

7-Aug

CAM RANH 07

083S

5-Aug

 

 

8-Aug

ATLANTIC OCEAN

099S

7-Aug

8-Aug

 

11-Aug

HAIAN SONG

026S/N

9-Aug

 

 

12-Aug

PHUC KHANH

028S

10-Aug

11-Aug

 

13-Aug

 

HO CHI MINH - DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

TAN CANG PIONEER

1521N

29-Jun

 

 

1-Jul

MORNING VSHIP

60

30-Jun

 

 

3-Jul

ATLANTIC OCEAN

095N

30-Jun

 

 

3-Jul

BĐ VAN LY

1512N

2-Jul

 

 

5-Jul

BĐ VAN LY

1513ND

3-Jul

 

 

7-Jul

VIETSUN FORTUNE

1119N

3-Jul

 

 

6-Jul

VSICO PIONEER

1520N

3-Jul

 

 

6-Jul

VINAFCO 26

120

4-Jul

 

 

6-Jul

PHUC KHANH

024N

4-Jul

 

 

7-Jul

VINAFCO 25

1038

 

4-Jul

 

6-Jul

MV PRUDENT

1521N

5-Jul

 

 

7-Jul

BIEN DONG STAR

515N

5-Jul

 

 

8-Jul

CAM RANH 07

080N

6-Jul

8-Jul

 

10-Jul

VIETSUN PACIFIC

1523N

7-Jul

 

 

10-Jul

MORNING VSHIP

62

7-Jul

 

 

10-Jul

MV PROSPER

1522N

7-Jul

 

 

10-Jul

BIEN DONG FREIGHTER

515N

8-Jul

10-Jul

 

12-Jul

ATLANTIC OCEAN

096N

8-Jul

 

 

11-Jul

VAN HUNG

515N

10-Jul

12-Jul

 

14-Jul

TC FOUNDATION

1502N

11-Jul

 

 

14-Jul

VINAFCO 25

1040

 

11-Jul

 

13-Jul

VINAFCO 26

122

11-Jul

 

 

14-Jul

VIETSUN FORTUNE

1120N

11-Jul

 

 

14-Jul

BĐ VAN LY

1514D

12-Jul

 

 

16-Jul

TAN CANG PIONEER

1522N

12-Jul

 

 

15-Jul

MV PRUDENT

1522N

12-Jul

 

 

15-Jul

BIEN DONG TRADER

508S

13-Jul

 

 

16-Jul

PHUC KHANH

025N

13-Jul

 

 

15-Jul

CAM RANH 07

081N

15-Jul

17-Jul

 

19-Jul

MORNING VSHIP

64

15-Jul

 

 

18-Jul

VIETSUN PACIFIC

1524N

15-Jul

 

 

18-Jul

MV PROSPER

1523N

15-Jul

 

 

17-Jul

ATLANTIC OCEAN

097N

17-Jul

 

 

20-Jul

BIEN DONG FREIGHTER

516N

18-Jul

20-Jul

 

22-Jul

VINAFCO 26

124

18-Jul

 

 

21-Jul

VSICO PIONEER

1523N

18-Jul

 

 

21-Jul

VINAFCO 25

1042

 

18-Jul

 

20-Jul

TC FOUNDATION

1503N

19-Jul

 

 

22-Jul

BIEN DONG STAR

516N

19-Jul

 

 

22-Jul

VIETSUN FORTUNE

1121N

19-Jul

 

 

22-Jul

MV PRUDENT

1523N

20-Jul

 

 

23-Jul

TAN CANG PIONEER

1523N

21-Jul

 

 

24-Jul

BĐ VAN LY

1515ND

21-Jul

 

 

25-Jul

PHUC KHANH

026N

21-Jul

 

 

24-Jul

MORNING VSHIP

66

22-Jul

 

 

25-Jul

BIEN DONG TRADER

509n

22-Jul

24-Jul

 

26-Jul

VIETSUN PACIFIC

1525N

23-Jul

 

 

26-Jul

CAM RANH 07

082N

23-Jul

25-Jul

 

27-Jul

ATLANTIC OCEAN

098N

25-Jul

 

 

28-Jul

VSICO PIONEER

1523S

25-Jul

 

 

28-Jul

VINAFCO 25

1044

 

25-Jul

 

27-Jul

VAN HUNG

516N

26-Jul

 

 

30-Jul

TC FOUNDATION

1504N

27-Jul

 

 

30-Jul

MV PRUDENT

1524N

28-Jul

 

 

31-Jul

BIEN DONG FREIGHTER

516N

29-Jul

31-Jul

 

2-Aug

PHUC KHANH

027N

29-Jul

 

 

1-Aug

TAN CANG PIONEER

1524N

30-Jul

 

 

2-Aug

BĐ VAN LY

1516ND

30-Jul

 

 

2-Aug

CAM RANH 07

083N

31-Jul

2-Aug

 

4-Aug

MV PROSPER

1525N

31-Jul

 

 

3-Aug

VSICO PIONEER

1524N

2-Aug

 

 

5-Aug

ATLANTIC OCEAN

099N

3-Aug

 

 

6-Aug

TC FOUNDATION

1513N

4-Aug

 

 

7-Aug

PHUC KHANH

028N

6-Aug

 

 

9-Aug

TAN CANG PIONEER

1525N

8-Aug

 

 

11-Aug

BĐ VAN LY

1517ND

8-Aug

 

 

12-Aug

 

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế