Lịch tàu nội địa tháng 08/2015

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) đang triển khai dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.
Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.

Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 08 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
Group mail: opr@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

HAIAN SONG

026S/N

27-Jul

 

 

30-Jul

FORTUNE NAVIGATOR

525S

27-Jul

 

 

30-Jul

PACIFIC PEAR

303S

28-Jul

 

 

31-Jul

VINAFCO 25

1045

 

 

28-Aug

30-Aug

Morning Vship

67

29-Jul

 

 

1-Aug

CAM RANH 07

082S

30-Jul

 

 

2-Aug

MV PROSPER

1525S

30-Jul

 

 

2-Aug

VINALINES DIAMOND

S124

30-Jul

 

 

2-Aug

TAN CANG PIONEER

1524S

30-Jul

 

 

2-Aug

VIETSUN FORTUNE

1122S

30-Jul

31-Jun/

01-Aug

 

3-Aug

BIEN DONG TRADER

510S

30-Jul

 

1-Aug

3-Aug

ATLANTIC OCEAN

098S

31-Jul

31-Jun/

01-Aug

 

4-Aug

VINAFCO 26

127

31-Jul

 

 

3-Aug

VAN HUNG

517S

31-Jul

 

 

3-Aug

MV PRUDENT

1525S

1-Aug

 

 

4-Aug

FORTUNE FREIGHTER

523S

1-Aug

 

 

4-Aug

BIEN DONG FREIGHTER

518S

1-Aug

 

3-Aug

5-Aug

VINALINES PIONEER

S070

2-Aug

 

 

5-Aug

BD VAN LY

1516SD

2-Aug

 

3-Aug

5-Aug

PHUC KHANH

027S

3-Aug

4-Aug

 

7-Aug

HAIAN PARK

020S/N

3-Aug

 

 

6-Aug

VIETSUN PACEFIC

1526S

3-Aug

4-Aug/

5-Aug

 

7-Aug

VINAFCO 25

1047

 

 

4-Aug

6-Aug

PACIFIC GRACE

170S

4-Aug

 

 

7-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

526S

4-Aug

 

 

7-Aug

Morning Vship

69

5-Aug

 

 

8-Aug

MV PROSPER

1526S

6-Aug

 

 

9-Aug

TAN CANG PIONEER

1525S

6-Aug

 

 

9-Aug

BIEN DONG STAR

518S

6-Aug

 

8-Aug

10-Aug

CAM RANH 07

083S

7-Aug

 

 

10-Aug

ĐÔNG DU

S022

7-Aug

 

 

10-Aug

VINALINES DIAMOND

S125

7-Aug

 

 

9-Aug

VIETSUN FORTUNE

1123S

7-Aug

8-Aug

 

11-Aug

VINAFCO 26

129

8-Aug

 

 

11-Aug

FORTUNE FREIGHTER

524S

8-Aug

 

 

11-Aug

ATLANTIC OCEAN

099S

9-Aug

09-Aug/

10-Aug

 

13-Aug

VAN HUNG

518S

9-Aug

 

11-Aug

13-Aug

VINALINES PIONEER

S071

10-Aug

 

 

13-Aug

HAIAN PARK

021S/N

10-Aug

 

 

13-Aug

BD VAN LY

1517SD

10-Aug

 

11-Aug/

12-Aug

13-Aug

VINAFCO 25

1049

 

 

11-Aug

13-Aug

VSICO PIONEER

1526S

11-Aug

 

 

14-Aug

PACIFIC PEARL

304S

11-Aug

 

 

14-Aug

VIETSUN PACEFIC

1527S

11-Aug

11-Aug/

12-Aug

 

15-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

527S

12-Aug

 

 

15-Aug

Morning Vship

71

13-Aug

 

 

16-Aug

BIEN DONG TRADER

511S

14-Aug

 

16-Aug

18-Aug

MV PROSPER

1527S

14-Aug

 

 

17-Aug

VINALINES DIAMOND

S126

15-Aug

 

 

18-Aug

VINAFCO 26

131

15-Aug

 

 

18-Aug

VIETSUN FORTUNE

1124S

15-Aug

16-Aug/

17-Aug

 

19-Aug

FORTUNE FREIGHTER

525S

16-Aug

 

 

19-Aug

ĐÔNG DU

S023

17-Aug

 

 

21-Aug

HAIAN PARK

022S/N

17-Aug

 

 

20-Aug

VINALINES PIONEER

S072

18-Aug

 

 

21-Aug

PACIFIC GRACE

171S

18-Aug

 

 

21-Aug

VINAFCO 25

1051

 

 

18-Aug

20-Aug

PHUC KHANH

029S

19-Aug

20-Aug

 

23-Aug

VSICO PIONEER

1527S

19-Aug

 

 

22-Aug

VIETSUN PACEFIC

1528S

19-Aug

19-Aug/

20-Aug

 

23-Aug

Morning Vship

73

20-Aug

 

 

23-Aug

VAN HUNG

519S

20-Aug

 

22-Aug

24-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

528S

20-Aug

 

 

23-Aug

MV PRUDENT

1527S

21-Aug

 

 

1-Aug

VINAFCO 26

133

22-Aug

 

 

25-Aug

VINALINES DIAMOND

S127

23-Aug

 

 

26-Aug

CAM RANH 07

085S

23-Aug

 

 

26-Aug

MV PROSPER

1528S

23-Aug

 

 

26-Aug

VIETSUN FORTUNE

1125S

23-Aug

24-Aug

 

24-Aug

HAIAN PARK

023S/N

24-Aug

 

 

27-Aug

FORTUNE FREIGHTER

526S

24-Aug

 

 

26-Aug

ATLANTIC OCEAN

101S

25-Aug

25-Aug/

26-Aug

 

29-Aug

PACIFIC PEARL

305S

25-Aug

 

 

28-Aug

ĐÔNG DU

S024

26-Aug

 

 

30-Aug

PHUC KHANH

030S

27-Aug

28-Aug

 

31-Aug

VIETSUN PACEFIC

1529S

27-Aug

27-Aug/

28-Aug

 

31-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

529S

28-Aug

 

 

31-Aug

MV PRUDENT

1528S

28-Aug

 

 

31-Aug

BIEN DONG TRADER

512S

28-Aug

 

30-Aug

1-Sep

CAM RANH 07

086S

31-Aug

 

 

3-Sep

MV PROSPER

1529S

31-Aug

 

 

3-Sep

FORTUNE FREIGHTER

527S

31-Aug

 

 

3-Sep

ATLANTIC OCEAN

102S

1-Sep

1-Sep/

2-Sep

 

5-Sep

PACIFIC GRACE

172S

1-Sep

 

 

4-Sep

PHUC KHANH

031S

4-Sep

5-Sep

 

8-Sep

PACIFIC PEARL

306S

8-Sep

 

 

11-Sep

PACIFIC GRACE

173S

15-Sep

 

 

18-Sep

PACIFIC PEARL

307S

29-Sep

 

 

25-Sep

 

HO CHI MINH - DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

BIEN DONG FREIGHTER

517N

27-Jul

29-Jul

 

31-Jul

VAN HUNG

516N

27-Jul

 

 

30-Jul

VIETSUN FORTUNE

1122N

27-Jul

 

 

30-Jul

ATLANTIC OCEAN

098N

28-Jul

 

 

30-Jul

VINAFCO 26

126

28-Jul

 

 

30-Jul

FORTUNE FREIGHTER

522N

28-Jul

 

 

31-Jul

MV PRUDENT

1524N

29-Jul

 

 

1-Aug

VINALINES PIONEER

N069

29-Jul

 

 

1-Aug

BD VAN LY

1516ND

29-Jul

31-Jul

 

1-Aug

HAIAN SONG

026S/N

30-Jul

 

 

1-Aug

PHUC KHANH

027N

31-Jul

 

 

3-Aug

VIETSUN PACIFIC

1526N

31-Jul

 

 

3-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

525N

31-Jul

 

 

3-Aug

VINAFCO 25

1046

1-Aug

3-Aug

 

 

PACIFIC PEARL

301N

1-Aug

 

 

4-Aug

Morning Vship

68

2-Aug

 

 

4-Aug

ĐÔNG DU

N021

2-Aug

 

 

6-Aug

CAM RANH 07

083N

2-Aug

4-Aug/

5-Aug

 

6-Aug

MV PROSPER

1525N

3-Aug

 

 

5-Aug

VINALINES DIAMOND

N124

3-Aug

 

 

6-Aug

BIEN DONG STAR

157N

3-Aug

 

 

6-Aug

TAN CANG PIONEER

1525N

3-Aug

 

 

5-Aug

VINAFCO 26

128

4-Aug

 

 

7-Aug

VAN HUNG

517N

4-Aug

6-Aug

 

8-Aug

VIETSUN FORTUNE

1123N

4-Aug

 

 

7-Aug

ATLANTIC OCEAN

099N

5-Aug

 

 

8-Aug

MV PRUDENT

1525N

5-Aug

 

 

8-Aug

FORTUNE FREIGHTER

523N

5-Aug

 

 

7-Aug

VINALINES PIONEER

N070

6-Aug

 

 

9-Aug

HAIAN PARK

020S/N

6-Aug

 

 

9-Aug

BD VAN LY

1517ND

6-Aug

8-Aug

 

9-Aug

VIETSUN PACIFIC

1527N

7-Aug

 

 

10-Aug

VINAFCO 25

1048

7-Aug

10-Aug

 

 

PHUC KHANH

028N

8-Aug

 

 

11-Aug

PACIFIC GLORIA

150N

8-Aug

 

 

11-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

526N

8-Aug

 

 

11-Aug

Morning Vship

70

9-Aug

 

 

12-Aug

VINALINES DIAMOND

N125

10-Aug

12-Aug

 

14-Aug

CAM RANH 07

084N

10-Aug

12-Aug/

13-Aug

 

14-Aug

MV PROSPER

1526N

10-Aug

 

 

13-Aug

BIEN DONG TRADER

510N

10-Aug

 

 

13-Aug

TAN CANG PIONEER

1526N

10-Aug

 

 

12-Aug

VINAFCO 26

130

11-Aug

 

 

14-Aug

VIETSUN FORTUNE

1124N

12-Aug

 

 

15-Aug

FORTUNE FREIGHTER

524N

12-Aug

 

 

15-Aug

ĐÔNG DU

N022

13-Aug

 

 

16-Aug

ATLANTIC OCEAN

100N

13-Aug

 

 

16-Aug

HAIAN PARK

021S/N

13-Aug

 

 

16-Aug

VINALINES PIONEER

N071

14-Aug

 

 

17-Aug

BD VAN LY

1518ND

14-Aug

16-Aug

 

17-Aug

VAN HUNG

518N

14-Aug

16-Aug

 

18-Aug

PACIFIC PEARL

304N

15-Aug

 

 

18-Aug

VINAFCO 25

1050

15-Aug

17-Aug

 

 

VSICO PIONEER

1526N

15-Aug

 

 

18-Aug

VIETSUN PACIFIC

1528N

15-Aug

 

 

18-Aug

PHUC KHANH

029N

16-Aug

 

 

19-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

527N

16-Aug

 

 

19-Aug

Morning Vship

72

17-Aug

 

 

20-Aug

CAM RANH 07

085N

18-Aug

20-Aug/

21-Aug

 

22-Aug

MV PROSPER

1527N

18-Aug

 

 

20-Aug

BIEN DONG STAR

518N

18-Aug

 

 

21-Aug

VINALINES DIAMOND

N126

19-Aug

21-Aug

 

22-Aug

VINAFCO 26

132

19-Aug

 

 

21-Aug

HAIAN PARK

022S/N

20-Aug

 

 

23-Aug

VIETSUN FORTUNE

1125N

20-Aug

 

 

23-Aug

FORTUNE FREIGHTER

525N

20-Aug

 

 

23-Aug

ĐÔNG DU

N023

22-Aug

 

 

25-Aug

ATLANTIC OCEAN

101N

22-Aug

 

 

24-Aug

VINAFCO 25

1052

22-Aug

24-Aug

 

 

PACIFIC GLORIA

151N

22-Aug

 

 

25-Aug

VSICO PIONEER

1527N

22-Aug

 

 

25-Aug

VIETSUN PACIFIC

1529N

23-Aug

 

 

26-Aug

PHUC KHANH

030N

24-Aug

 

 

27-Aug

Morning Vship

74

24-Aug

 

 

27-Aug

BIEN DONG TRADER

511N

24-Aug

 

 

27-Aug

FORTUNE NAVIGATOR

528N

24-Aug

 

 

27-Aug

MV PRUDENT

1527N

25-Aug

 

 

27-Aug

CAM RANH 07

086N

26-Aug

28-Aug/

29-Aug

 

30-Aug

VINAFCO 26

134

26-Aug

 

 

29-Aug

HAIAN PARK

023S/N

27-Aug

 

 

30-Aug

MV PROSPER

1528N

27-Aug

 

 

30-Aug

FORTUNE FREIGHTER

526N

27-Aug

 

 

30-Aug

PACIFIC PEARL

305N

29-Aug

 

 

1-Sep

ATLANTIC OCEAN

102N

30-Aug

 

 

31-Aug

VAN HUNG

519N

31-Aug

 

 

3-Sep

PHUC KHANH

031N

1-Sep

 

 

4-Sep

MV PRUDENT

1528N

1-Sep

 

 

4-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

529N

1-Sep

 

 

4-Sep

FORTUNE FREIGHTER

527N

4-Sep

 

 

7-Sep

MV PROSPER

1529N

4-Sep

 

 

7-Sep

PACIFIC GLORIA

152N

5-Sep

 

 

8-Sep

PACIFIC PEARL

306N

12-Sep

 

 

15-Sep

PACIFIC GLORIA

153N

19-Sep

 

 

22-Sep

PACIFIC PEARL

307N

26-Sep

 

 

29-Sep

 

 


 

 

 

 

 

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế