Lịch tàu nội địa tháng 09/2015

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) đang triển khai dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.
Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.

Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 09 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.

Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
Group mail: opr@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

HAIAN PARK

026S/N

28-Aug

 

 

1-Oct

MORNING VSHIP

75

29-Aug

 

 

1-Sep

MV PRUDENT

1528S

29-Aug

 

 

2-Sep

FORTUNE FREIGHTER

527S

29-Aug

 

 

1-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

529S

30-Aug

 

 

2-Sep

TC FOUNDATION

1501S

31-Aug

 

 

3-Sep

MV PROSPER

1529S

31-Aug

 

 

3-Sep

HAIAN PARK

023S/N

31-Aug

 

 

3-Sep

VIETSUN PACIFIC

501S

31-Aug

 

 

4-Sep

VINAFCO 26

134H

 

 

1-Sep

2-Sep

PACIFIC GLORIA

151S

1-Sep

 

 

4-Sep

CAM RANH 07

086S

1-Sep

 

 

4-Sep

NASICO SKY

V1520S

1-Sep

 

 

4-Sep

VIETSUN FORTUNE

1126S

2-Sep

3-Sep/

4-Sep

 

6-Sep

ATLANTIC OCEAN

102S

2-Sep

3-Sep/

4-Sep

 

6-Sep

TAN CANG PIONEER

1528S

2-Sep

 

 

5-Sep

VAN LY

508S

3-Sep

 

5-Sep

7-Sep

VINAFCO 26

135

3-Sep

 

 

5-Sep

NASICO OCEAN

V1523S

4-Sep

 

 

7-Sep

PHUC KHANH

031S

5-Sep

5-Sep/

6-Sep

 

8-Sep

FORTUNE FREIGHTER

528S

5-Sep

 

 

8-Sep

BIENDONG FREIGHTER

1530S

6-Sep

7-Sep

 

10-Sep

MV PRUDENT

1529S

6-Sep

 

 

9-Sep

VAN HUNG

520S

6-Sep

 

8-Sep

10-Sep

MORNING VSHIP

77

6-Sep

 

 

9-Sep

HAIAN PARK

024S/N

7-Sep

 

 

10-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

530S

7-Sep

 

 

10-Sep

PACIFIC PEARL

305S

8-Sep

 

 

11-Sep

VIETSUN PACIFIC

502S

8-Sep

 

 

12-Sep

VINAFCO 26

136H

 

 

9-Sep

10-Sep

VSICO PIONEER

1530S

9-Sep

 

 

13-Sep

CAM RANH 07

087S

9-Sep

 

 

12-Sep

TAN CANG PIONEER

1529S

9-Sep

 

9-Sep

12-Sep

TC FOUNDATION

1502SD

9-Sep

 

10-Sep

13-Sep

VINALINES DIAMOND

S128

10-Sep

 

 

13-Sep

NASICO SKY

V1521S

10-Sep

 

 

13-Sep

ATLANTIC OCEAN

103S

10-Sep

11-Sep

 

14-Sep

VIETSUN FORTUNE

1127S

10-Sep

11-Sep/

12-Sep

 

14-Sep

VINAFCO 26

137

11-Sep

 

9-Sep

14-Sep

FORTUNE FREIGHTER

529S

12-Sep

 

 

15-Sep

PHUC KHANH

032S

13-Sep

14-Sep

 

17-Sep

NASICO OCEAN

V1524S

13-Sep

 

 

16-Sep

VINAFCO 25

1051

13-Sep

 

 

17-Sep

BIEN DONG TRADER

513S

13-Sep

 

15-Sep

17-Sep

HAIAN SONG

031S/N

14-Sep

 

 

17-Sep

MV PRUDENT

1530S

14-Sep

 

 

17-Sep

BIENDONG FREIGHTER

1531S

14-Sep

15-Sep

 

18-Sep

MORNING VSHIP

79

14-Sep

 

 

17-Sep

VINALINES PIONEER

S075

15-Sep

 

 

17-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

531S

15-Sep

 

 

17-Sep

PACIFIC GLORIA

152S

15-Sep

 

 

18-Sep

VETSUN PACIFIC

503S

16-Sep

 

 

20-Sep

VAN HUNG

521S

16-Sep

 

18-Sep

20-Sep

TAN CANG PIONEER

1530S

16-Sep

 

 

19-Sep

VINAFCO 26

138H

 

 

17-Sep

18-Sep

MV PROSPER

1531S

17-Sep

 

 

20-Sep

BIEN DONG STAR

519S

17-Sep

 

19-Sep

21-Sep

VINALINES DIAMOND

S129

18-Sep

 

 

20-Sep

ATLANTIC OCEAN

104S

18-Sep

19-Sep

 

22-Sep

VIETSUN FORTUNE

1128S

18-Sep

19-Sep/

20-Sep

 

22-Sep

VAN LY

509S

18-Sep

 

20-Sep

22-Sep

TC FOUNDATION

1503SD

18-Sep

 

20-Sep

22-Sep

NASICO SKY

1522S

19-Sep

 

 

22-Sep

VINAFCO 26

139

19-Sep

 

17-Sep

22-Sep

FORTUNE FREIGHTER

530S

20-Sep

 

 

22-Sep

PHUC KHANH

033S

21-Sep

21-Sep/

22-Sep

 

25-Sep

HAIAN PARK

025S/N

21-Sep

 

 

24-Sep

MV PRUDENT

1531S

21-Sep

 

 

24-Sep

BIENDONG FREIGHTER

1532S

22-Sep

23-Sep

 

26-Sep

VINALINES PIONEER

S076

22-Sep

 

 

25-Sep

NASICO OCEAN

V1525S

22-Sep

 

 

25-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

532S

22-Sep

 

 

25-Sep

PACIFIC PEARL

306S

22-Sep

 

 

25-Sep

TAN CANG PIONEER

1531S

23-Sep

 

 

26-Sep

BIEN DONG FREIGHTER

519S

24-Sep

 

26-Sep

28-Sep

VIETSUN PACIFIC

504S

24-Sep

 

 

28-Sep

MV PROSPER

1532S

24-Sep

 

 

27-Sep

CAM RANH 07

089S

25-Sep

 

 

28-Sep

ATLANTIC OCEAN

105S

26-Sep

27-Sep

 

30-Sep

VIETSUN FORTUNE

1129S

26-Sep

27-Sep/

28-Sep

 

30-Sep

VAN HUNG

522S

26-Sep

 

28-Sep

30-Sep

VINALINES DIAMOND

S130

26-Sep

 

 

29-Sep

VINAFCO 26

141

26-Sep

 

 

29-Sep

FORTUNE FREIGHTER

531S

27-Sep

 

 

30-Sep

NASICO SKY

V1523S

28-Sep

 

 

1-Oct

HAIAN PARK

026S/N

28-Sep

 

 

1-Oct

MV PRUDENT

1532S

28-Sep

 

 

1-Oct

VAN LY

510S

28-Sep

 

30-Sep

2-Oct

VSICO PIONEER

1533S

30-Sep

 

 

3-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

533S

30-Sep

 

 

3-Oct

 

HO CHI MINH - DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

VAN LY

507N

29-Aug

31-Aug

 

2-Sep

VINAFCO 26

134

29-Aug

 

 

2-Sep

VAN HUNG

519N

30-Aug

 

 

2-Sep

VIETSUN FORTUNE

1126N

30-Aug

 

 

2-Sep

ATLANTIC OCEAN

102N

30-Aug

 

3-Sep

1-Sep/

2-Sep

PHUC KHANH

031N

1-Sep

 

5-Sep

4-Sep/

5-Sep

MV PRUDENT

1528N

2-Sep

 

 

6-Sep

FORTUNE FREIGHTER

527N

2-Sep

 

 

4-Sep

MORNING VSHIP

76

2-Sep

 

 

5-Sep

VINALINE PIONEER

N073

3-Sep

 

 

6-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

529N

3-Sep

 

 

6-Sep

HAIAN PARK

023S/N

3-Sep

 

 

5-Sep

BIENDONG FREIGHTER

1530N

3-Sep

 

 

5-Sep

TC FOUNDATION

1502ND

4-Sep

6-Sep/

7-Sep

 

8-Sep

PACIFIC GLORIA

V.252N

5-Sep

 

 

8-Sep

MV PROSPER

1529N

5-Sep

 

 

8-Sep

VIETSUN PACIFIC

502N

5-Sep

7-Sep

 

7-Sep

CAM RANH 07

087N

5-Sep

7-Sep/

8-Sep

 

8-Sep

VINALINES DIAMOND

N127

6-Sep

7-Sep/

8-Sep

 

9-Sep

NASICO SKY

V1521N

5-Sep

 

 

9-Sep

VINAFCO 26

136

6-Sep

8-Sep

 

10-Sep

VIETSUN FORTUNE

1127N

7-Sep

 

 

10-Sep

VINALINES PIONEER

S074

7-Sep

 

 

10-Sep

ATLANTIC OCEAN

103N

7-Sep

 

11-Sep

10-Sep

NASICO OCEAN

V1524S

8-Sep

 

 

12-Sep

FORTUNE FREIGHTER

528N

9-Sep

 

 

11-Sep

BIEN DONG FREIGHTER

512N

9-Sep

 

 

12-Sep

PHUC KHANH

032N

9-Sep

 

14-Sep

12-Sep/

13-Sep

HAIAN PARK

024S/N

10-Sep

 

 

12-Sep

MV PRUDENT

1529N

10-Sep

 

 

13-Sep

MORNING VSHIP

78

10-Sep

 

 

13-Sep

VINALINES PIONEER

N074

11-Sep

 

 

14-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

530N

11-Sep

 

 

14-Sep

BIENDONG FREIGHTER

1531N

11-Sep

 

 

13-Sep

VAN HUNG

520N

11-Sep

13-Sep

 

15-Sep

PACIFIC PEARL

V.306N

12-Sep

 

 

15-Sep

TAN CANG PIONEER

1530N

13-Sep

 

 

16-Sep

VETSUN PACIFIC

503N

13-Sep

15-Sep

 

15-Sep

CAM RANH 07

088N

13-Sep

15-Sep

 

16-Sep

VAN LY

508N

13-Sep

 

 

16-Sep

VINALINES DIAMOND

N128

14-Sep

15-Sep/

16-Sep

 

17-Sep

NASICO SKY

V1522N

14-Sep

 

 

18-Sep

TC FOUNDATION

1503ND

14-Sep

16-Sep

 

18-Sep

VSICO PIONEER

1530N

14-Sep

 

 

17-Sep

VINAFCO 26

138

15-Sep

16-Sep

 

18-Sep

VIETSUN FORTUNE

1128N

15-Sep

 

 

18-Sep

ATLANTIC OCEAN

104N

15-Sep

 

19-Sep

18-Sep

FORTUNE FREIGHTER

529N

16-Sep

 

 

19-Sep

HAIAN SONG

031S/N

17-Sep

 

 

20-Sep

MV PRUDENT

1530N

17-Sep

 

 

20-Sep

NASICO OCEAN

V1523N

17-Sep

 

 

21-Sep

PHUC KHANH

033N

17-Sep

 

21-Sep

20-Sep/

21-Sep

VINALINES PIONEER

N075

18-Sep

 

 

21-Sep

MORNING VSHIP

80

18-Sep

 

 

21-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

531N

18-Sep

 

 

21-Sep

TAN CANG PIONEER

1504ND

23-Sep

25-Sep/

26-Sep

 

27-Sep

VINAFCO 25

1052

19-Sep

21-Sep

 

 

PACIFIC GLORIA

V.253

19-Sep

 

 

22-Sep

BIENDONG FREIGHTER

1532N

19-Sep

 

 

21-Sep

BIEN DONG FREIGHTER

518N

19-Sep

21-Sep

 

23-Sep

TAN CANG PIONEER

1531N

20-Sep

 

 

23-Sep

MV PROSPER

1531N

20-Sep

 

 

23-Sep

VIETSUN PACIFIC

504N

21-Sep

23-Sep

 

23-Sep

VINALINES DIAMOND

N129

21-Sep

23-Sep

 

25-Sep

VAN HUNG

521N

21-Sep

23-Sep

 

25-Sep

CAM RANH 07

089N

21-Sep

23-Sep

 

24-Sep

VINAFCO 26

140

23-Sep

 

 

25-Sep

VAN LY

509N

23-Sep

25-Sep

 

27-Sep

FORTUNE FREIGHTER

530N

23-Sep

 

 

26-Sep

VIETSUN FORTUNE

1129N

23-Sep

 

 

26-Sep

NASICO SKY

V1523N

23-Sep

 

 

27-Sep

ATLANTIC OCEAN

105N

23-Sep

 

27-Sep

26-Sep

HAIAN PARK

025S/N

24-Sep

 

 

27-Sep

MV PRUDENT

1531N

25-Sep

 

 

27-Sep

PHUC KHANH

034N

25-Sep

 

29-Sep

28-Sep/

29-Sep

FORTUNE NAVIGATOR

532N

26-Sep

 

 

29-Sep

PACIFIC PEARL

V.307N

26-Sep

 

 

29-Sep

NASICO OCEAN

V1524N

26-Sep

 

 

30-Sep

BIEN DONG STAR

519N

27-Sep

 

 

30-Sep

TAN CANG PIONEER

1532N

27-Sep

 

 

30-Sep

VINAFCO 26

142

27-Sep

 

 

29-Sep

MV PROSPER

1532N

28-Sep

 

 

1-Oct

CAM RANH 07

090N

29-Sep

1-Oct

 

2-Oct/

3-Oct

FORTUNE FREIGHTER

531N

1-Oct

 

 

4-Oct

ATLANTIC OCEAN

106N

1-Oct

 

5-Oct

4-Oct/

5-Oct

MV PRUDENT

1532N

2-Oct

 

 

5-Oct

NASICO SKY

V1524N

2-Oct

 

 

6-Oct

TAN CANG PIONEER

1505ND

3-Oct

5-Oct

 

7-Oct

VSICO PIONEER

1533N

4-Oct

 

 

7-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

533N

4-Oct

 

 

7-Oct

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế