Lịch tàu nội địa tháng 10/2015

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) có thế mạnh về dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.
Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.

Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 10 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
Group mail: opr@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

DONG DU

S025

29-Sep

 

 

2-Oct

TC FOUDATION

1504SD

29-Sep

1-Oct

 

3-Oct

BIEN DONG STAR

520S

1-Oct

 

3-Oct

5-Oct

VINALINES PIONEER

S077

1-Oct

 

 

3-Oct

VIETSUN PACIFIC

1533S

2-Oct

02-Oct/

03-Oct

 

5-Oct

NASICO OCEAN

V1526S

2-Oct

 

 

5-Oct

MV PROSPER

1533S

3-Oct

 

 

5-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

533S

3-Oct

 

 

5-Oct

VINAFCO 26

143

4-Oct

 

 

6-Oct

VINALINES DIAMOND

S131

5-Oct

 

 

7-Oct

HAIAN SONG

033S/N

5-Oct

 

 

8-Oct

VIETSUN FORTUNE

1130S

5-Oct

5-Oct/

6-Oct

 

8-Oct

PACIFIC PEARL

307S

6-Oct

 

 

9-Oct

CAM RANH 07

090S

6-Oct

 

 

9-Oct

FORTUNE FREIGHTER

532S

6-Oct

 

 

9-Oct

TC PIONEER

1532S

6-Oct

 

 

8-Oct

DONG DU

S026

7-Oct

 

 

10-Oct

PACIFIC GLORIA

255S

7-Oct

 

 

10-Oct

BIENDONG TRADER

506S

7-Oct

 

 

10-Oct

ATLANTIC OCEAN

106S

7-Oct

8-Oct

 

11-Oct

VINAFCO 25

1059

 

 

7-Oct

9-Oct

TC FOUDATION

1505SD

8-Oct

10-Oct

 

12-Oct

VAN LY

511S

8-Oct

 

10-Oct

12-Oct

VAN HUNG

523S

8-Oct

 

10-Oct

12-Oct

VINALINES PIONEER

S078

8-Oct

 

 

11-Oct

VSICO PIONEER

1534S

8-Oct

 

 

11-Oct

MORNING VSHIP

85

8-Oct

 

 

11-Oct

NASICO SKY

V1524S

8-Oct

 

 

11-Oct

BIEN ĐONG FREIGHTER

520S

9-Oct

 

11-Oct

13-Oct

VIETSUN PACIFIC

1534S

9-Oct

10-Oct

 

13-Oct

PHUC KHANH

035S

9-Oct

10-Oct

 

13-Oct

MV PROSPER

1534S

10-Oct

 

 

13-Oct

HAIAN PARK

027S/N

10-Oct

 

 

13-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

533N

10-Oct

 

 

13-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

534S

10-Oct

 

 

13-Oct

VINAFCO 26

145

11-Oct

 

 

14-Oct

TC PIONEER

1533S

12-Oct

 

 

15-Oct

VINALINES DIAMOND

S132

12-Oct

 

 

15-Oct

HAIAN SONG

034S/N

12-Oct

 

 

16-Oct

NASICO OCEAN

V1527S

12-Oct

 

 

15-Oct

VIETSUN FORTUNE

1131S

12-Oct

13-Oct/

14-Oct

 

16-Oct

VINAFCO 25

1061

 

 

13-Oct

16-Oct

PACIFIC GRACE

176S

13-Oct

 

 

16-Oct

MV PRUDENT

1534S

14-Oct

 

 

17-Oct

FORTUNE FREIGHTER

532N

14-Oct

 

 

17-Oct

CAM RANH 07

091S

14-Oct

 

 

18-Oct

FORTUNE FREIGHTER

533S

14-Oct

 

 

17-Oct

BIEN DONG STAR

521S

15-Oct

 

17-Oct

19-Oct

BIENDONG TRADER

507S

15-Oct

 

 

18-Oct

ATLANTIC OCEAN

107S

15-Oct

16-Oct

 

19-Oct

MORNING VSHIP

87

16-Oct

 

 

19-Oct

VSICO PIONEER

1535S

16-Oct

 

 

18-Oct

PACIFIC GLORIA

256S

16-Oct

 

 

19-Oct

TC FOUDATION

1506SD

17-Oct

18-Oct/

19-Oct

 

21-Oct

VIETSUN PACIFIC

1535S

17-Oct

18-Oct

 

21-Oct

PHUC KHANH

036S

17-Oct

18-Oct

 

20-Oct

MV PROSPER

1535S

18-Oct

 

 

20-Oct

VINAFCO 26

147

18-Oct

 

 

21-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

534N

18-Oct

 

 

21-Oct

NASICO SKY

V1525S

18-Oct

 

 

21-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

535S

18-Oct

 

 

21-Oct

BIEN DONG FREIGHTER

521S

19-Oct

 

21-Oct

23-Oct

HAIAN SONG

035S/N

19-Oct

 

 

22-Oct

VINAFCO 25

1063

 

 

20-Oct

22-Oct

VIETSUN FORTUNE

1132S

20-Oct

21-Oct

 

24-Oct

PACIFIC PEARL

308S

20-Oct

 

 

23-Oct

FORTUNE FREIGHTER

534S

21-Oct

 

 

24-Oct

MV PRUDENT

1535S

21-Oct

 

 

24-Oct

VAN LY

512S

22-Oct

 

24-Oct

26-Oct

FORTUNE FREIGHTER

533N

22-Oct

 

 

24-Oct

HAIAN TIME

002S/N

22-Oct

 

 

25-Oct

NASICO OCEAN

V1528S

22-Oct

 

 

25-Oct

MORNING VSHIP

89

23-Oct

 

 

26-Oct

VAN HUNG

524S

23-Oct

 

25-Oct

27-Oct

VSICO PIONEER

1536S

23-Oct

 

 

26-Oct

BIENDONG TRADER

508S

23-Oct

 

 

26-Oct

ATLANTIC OCEAN

108S

23-Oct

24-Oct

 

27-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

535N

25-Oct

 

 

28-Oct

VIETSUN PACIFIC

1536S

25-Oct

25-Oct/

26-Oct

 

28-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

536S

25-Oct

 

 

28-Oct

MV PROSPER

1536S

25-Oct

 

 

28-Oct

CAM RANH 07

092S

25-Oct

 

 

29-Oct

PHUC KHANH

037S

25-Oct

25-Oct/

26-Oct

 

28-Oct

HAIAN SONG

036S/N

26-Oct

 

 

29-Oct

VINAFCO 26

149

26-Oct

 

 

29-Oct

VINAFCO 25

1065

 

 

27-Oct

29-Oct

PACIFIC GRACE

177S

27-Oct

 

 

30-Oct

PACIFIC PEARL

309S

27-Oct

 

 

30-Oct

VIETSUN FORTUNE

1133S

28-Oct

29-Oct

 

1-Nov

NASICO SKY

V1526S

28-Oct

 

 

31-Oct

FORTUNE FREIGHTER

534N

29-Oct

 

 

1-Nov

BIEN DONG FREIGHTER

522S

29-Oct

 

31-Oct

2-Nov

ATLANTIC OCEAN

109S

30-Oct

31-Oct

 

2-Nov

BIEN DONG STAR

522S

30-Oct

 

1-Nov

3-Nov

BIENDONG TRADER

509S

31-Oct

 

 

3-Nov

VSICO PIONEER

1537S

31-Oct

 

 

3-Nov

MORNING VSHIP

91

31-Oct

 

 

3-Nov

 

HO CHI MINH - DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

VINALINES DIAMOND

N130

1-Oct

2-Oct/

3-Oct

 

4-Oct

VAN HUNG

522N

1-Oct

3-Oct

 

5-Oct

CAM RANH 07

090N

1-Oct

4-Oct

 

5-Oct

VIETSUN FORTUNE

1130N

1-Oct

 

 

4-Oct

MV PRUDENT

1532N

2-Oct

 

 

5-Oct

PACIFIC GLORIA

V.254N

3-Oct

 

 

6-Oct

DONG DU

N025

3-Oct

 

 

6-Oct

VAN LY

510N

3-Oct

5-Oct

 

7-Oct

ATLANTIC OCEAN

106N

3-Oct

 

 

6-Oct

BIENDONG TRADER

506N

3-Oct

5-Oct

 

6-Oct

VINALINES PIONEER

N077

4-Oct

 

 

7-Oct

VSICO PIONEER

1533N

4-Oct

 

 

7-Oct

MORNING VSHIP

84

4-Oct

 

 

7-Oct

BIEN DONG FREIGHTER

519N

4-Oct

 

 

7-Oct

TC FOUDATION

1505N

4-Oct

 

 

8-Oct

PHUC KHANH

035N

5-Oct

 

 

8-Oct

HAIAN TIME

001N

5-Oct

 

 

8-Oct

VIETSUN PACIFIC

1534N

6-Oct

 

 

9-Oct

NASICO OCEAN

V1522N

6-Oct

 

 

10-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

533S

6-Oct

 

 

9-Oct

MV PROSPER

1533N

6-Oct

 

 

9-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

533N

6-Oct

 

 

9-Oct

VINAFCO 26

144

7-Oct

 

 

10-Oct

VINALINES DIAMOND

N131

8-Oct

10-Oct

 

11-Oct

HAIAN SONG

033S/N

8-Oct

 

 

11-Oct

VIETSUN FORTUNE

1131N

9-Oct

 

 

12-Oct

TC PIONEER

1533N

9-Oct

 

 

12-Oct

CAM RANH 07

091N

10-Oct

12-Oct

 

14-Oct

PACIFIC PEARL

V.308N

10-Oct

 

 

13-Oct

FORTUNE FREIGHTER

532S

10-Oct

 

 

13-Oct

FORTUNE FREIGHTER

532N

10-Oct

 

 

13-Oct

VINAFCO 25

1060

10-Oct

12-Oct

 

 

BIENDONG TRADER

507N

11-Oct

13-Oct

 

14-Oct

BIEN ĐONG STAR

520N

11-Oct

 

 

14-Oct

VSICO PIONEER

1534N

11-Oct

 

 

15-Oct

ATLANTIC OCEAN

107N

12-Oct

 

 

15-Oct

NASICO SKY

V1525N

12-Oct

 

 

16-Oct

MORNING VSHIP

86

12-Oct

 

 

15-Oct

HAIAN PARK

027S/N

13-Oct

 

 

17-Oct

VAN LY

511N

13-Oct

15-Oct

 

17-Oct

TC FOUDATION

1506N

13-Oct

 

 

16-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

534S

14-Oct

 

 

17-Oct

VIETSUN PACIFIC

1535N

14-Oct

 

 

17-Oct

PHUC KHANH

036N

14-Oct

 

 

16-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

534N

14-Oct

 

 

17-Oct

MV PROSPER

1534N

14-Oct

 

 

17-Oct

BIEN DONG FREIGHTER

520N

14-Oct

16-Oct

 

18-Oct

VINAFCO 26

146

15-Oct

 

 

18-Oct

TC PIONEER

1534N

16-Oct

 

 

18-Oct

HAIAN SONG

034S/N

16-Oct

 

 

18-Oct

NASICO OCEAN

V1523N

16-Oct

 

 

20-Oct

FORTUNE FREIGHTER

533S

17-Oct

 

 

20-Oct

VIETSUN FORTUNE

1132N

17-Oct

 

 

20-Oct

PACIFIC GRACE

V.178N

17-Oct

 

 

20-Oct

FORTUNE FREIGHTER

533N

17-Oct

 

 

20-Oct

MV PRUDENT

1534N

17-Oct

 

 

21-Oct

VINAFCO 25

1062

17-Oct

19-Oct

 

 

VAN HUNG

523N

18-Oct

 

 

21-Oct

BIENDONG TRADER

508N

19-Oct

21-Oct

 

22-Oct

VSICO PIONEER

1535N

19-Oct

 

 

22-Oct

MORNING VSHIP

88

19-Oct

 

 

22-Oct

ATLANTIC OCEAN

108N

20-Oct

 

 

22-Oct

PACIFIC GLORIA

V.255N

20-Oct

 

 

23-Oct

CAM RANH 07

092N

21-Oct

23-Oct

 

25-Oct

VIETSUN PACIFIC

1536N

21-Oct

 

 

24-Oct

PHUC KHANH

037N

21-Oct

 

 

24-Oct

MV PROSPER

1535N

21-Oct

 

 

24-Oct

TC FOUDATION

1507N

22-Oct

 

 

25-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

535S

22-Oct

 

 

24-Oct

FORTUNE NAVIGATOR

535N

22-Oct

 

 

24-Oct

NASICO SKY

V1526N

22-Oct

 

 

26-Oct

HAIAN SONG

035S/N

22-Oct

 

 

25-Oct

VINAFCO 26

148

22-Oct

 

 

25-Oct

VIETSUN FORTUNE

1133N

24-Oct

 

 

27-Oct

PACIFIC PEARL

V.309N

24-Oct

 

 

27-Oct

BIEN DONG FREIGHTER

521N

24-Oct

26-Oct

 

28-Oct

VINAFCO 25

1064

24-Oct

26-Oct

 

 

FORTUNE FREIGHTER

534S

25-Oct

 

 

28-Oct

FORTUNE FREIGHTER

534N

25-Oct

 

 

28-Oct

HAIAN TIME

002S/N

25-Oct

 

 

28-Oct

MV PRUDENT

1535N

25-Oct

 

 

28-Oct

BIEN ĐONG STAR

521N

25-Oct

 

 

28-Oct

NASICO OCEAN

V1524N

26-Oct

 

 

30-Oct

BIENDONG TRADER

509N

27-Oct

29-Oct

 

30-Oct

ATLANTIC OCEAN

109N

27-Oct

 

 

29-Oct

VSICO PIONEER

1536N

27-Oct

 

 

30-Oct

MORNING VSHIP

90

27-Oct

 

 

30-Oct

PACIFIC GLORIA

V.256N

28-Oct

 

 

1-Nov

VAN HUNG

524N

28-Oct

30-Oct

 

1-Nov

FORTUNE NAVIGATOR

536S

29-Oct

 

 

1-Nov

CAM RANH 07

093N

29-Oct

31-Oct/

1-Nov

 

2-Nov

PHUC KHANH

038N

29-Oct

 

 

1-Nov

MV PROSPER

1536N

29-Oct

 

 

1-Nov

VINAFCO 26

150

29-Oct

 

 

1-Oct

PACIFIC GRACE

V.179N

31-Oct

 

 

3-Nov

VINAFCO 25

1066

31-Oct

2-Nov

 

 

NASICO SKY

V1527N

1-Nov

 

 

5-Nov

 


  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế