Lịch tàu nội địa tháng 11/2015

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) có thế mạnh về dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.

Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.

Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 11 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
Group mail: opr@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

HAIAN TIME

003S

29-Sep

 

 

31-SEP

VIETSUN PACIFIC

1537S

2-Nov

3-Nov

 

6-Nov

DONG DU

S028

2-Nov

 

 

6-Nov

HAIAN PARK

029S

2-Nov

 

 

5-Nov

PACIFIC GLORIA

257S

2-Nov

 

 

5-Nov

M.VSHIP

0091

2-Nov

 

 

5-Nov

FORTUNE NAVIGATOR

537S

3-Nov

 

 

5-Nov

NASICO OCEAN

V1529S

3-Nov

 

 

6-Nov

CAM RANH 07

093S

3-Nov

 

 

6-Nov

NASICO OCEAN

V1532S

3-Dec

 

 

6-Dec

PACIFIC PEARL

309S

3-Nov

 

 

6-Nov

VSICO PIONEER

1537S

4-Nov

 

 

7-Nov

PHUC KHANH

038S

4-Nov

4-Nov/

5-Nov

 

8-Nov

TC FOUNDATION

1508S

5-Nov

 

 

8-Nov

BIEN DONG FREIGHTER

522S

5-Nov

 

7-Nov

9-Nov

HAIAN TIME

004S

5-Nov

 

 

7-Nov

VINAFCO26

0151

5-Nov

 

 

7-Nov

VIETSUN FORTUNE

1134S

6-Nov

06-Nov/

07-Nov

 

10-Nov

FORTUNE FREIGHTER

536S

6-Nov

 

 

8-Nov

MV PRUDENT

1537S

6-Nov

 

 

9-Nov

VINALINES DIAMOND

S134

6-Nov

 

 

9-Nov

VAN LY

513S

6-Nov

 

 

9-Nov

VAN HUNG

527S

 

 

7-Nov

10-Nov

TC GLORY

1501SD

7-Nov

 

9-Nov

11-Nov

BIEN DONG TRADER

510S

8-Nov

 

 

11-Nov

VINALINES PIONEER

S081

8-Nov

 

 

11-Nov

ATLANTIC OCEAN

110S

8-Nov

8-Nov/

9-Nov

 

12-Nov

NASICO SKY

V1527S

9-Nov

 

 

12-Nov

HAIAN SONG

037S

9-Nov

 

 

12-Nov

TC PIONEER

1533S

10-Nov

 

 

13-Nov

VIETSUN PACIFIC

1538S

10-Nov

11-Nov

 

14-Nov

FORTUNE NAIGATOR

538S

10-Nov

 

 

13-Nov

M.VSHIP

0093

10-Nov

10-Nov/

11-Nov

 

13-Nov

VINAFCO 25

1069

 

 

10-Nov

13-Nov

PACIFIC GRACE

179S

10-Nov

 

 

13-Nov

VSICO PIONEER

1538S

11-Nov

 

 

14-Nov

DONG DU

S029

11-Nov

 

 

14-Nov

BIEN DONG STAR

523S

12-Nov

 

 

15-Nov

CAM RANH 07

094S

12-Nov

 

 

15-Nov

HAIAN TIME

005S

12-Nov

 

 

14-Nov

VINAFCO 26

0153

12-Nov

 

 

15-Nov

PACIFIC PEARL

311S

12-Nov

 

 

15-Nov

TC FOUNDATION

1509S

13-Nov

 

 

17-Nov

MV PRUDENT

1538S

13-Nov

 

 

16-Nov

NASICO OCEAN

V1530S

13-Nov

 

 

16-Nov

PHUC KHANH

039S

13-Nov

13-Nov/

14-Nov

 

17-Nov

VIETSUN FORTUNE

1135S

14-Nov

15-Nov

 

18-Nov

VAN LY

514S

 

 

14-Nov

17-Nov

VINALINES DIAMOND

S135

14-Nov

 

 

16-Nov

TC GLORY

1502SD

15-Nov

 

17-Nov

19-Nov

BIEN DONG TRADER

511S

16-Nov

 

 

19-Nov

VINALINES PIONEER

S082

16-Nov

 

 

18-Nov

ATLANTIC OCEAN

111S

16-Nov

16-Nov/

17-Nov

 

20-Nov

HAIAN SONG

038S

16-Nov

 

 

19-Nov

TC PIONEER

1534S

17-Nov

 

 

20-Nov

PACIFIC GLORIA

258S

17-Nov

 

 

20-Nov

VINAFCO 25

1071

 

 

17-Nov

20-Nov

VIETSUN PACIFIC

1539S

18-Nov

19-Nov

 

22-Nov

MV PROSPER

1539S

18-Nov

 

 

21-Nov

M.VSHIP

0095

18-Nov

19-Nov

 

22-Nov

DONG DU

S030

19-Nov

 

 

22-Nov

VAN HUNG

528S

19-Nov

 

 

22-Nov

NASICO SKY

V1528S

19-Nov

 

 

22-Nov

HAIAN TIME

006S

19-Nov

 

 

21-Nov

MV PRUDENT

1539S

20-Nov

 

 

23-Nov

BIEN DONG FREIGHTER

523S

20-Nov

 

 

23-Nov

VINAFCO 26

0155

20-Nov

 

 

22-Nov

VAN LY

515S

 

 

21-Nov

24-Nov

TC FOUNDATION

1510S

21-Nov

 

 

25-Nov

CAM RANH 07

095S

21-Nov

 

 

24-Nov

PHUC KHANH

040S

21-Nov

21-Nov/

22-Nov

 

25-Nov

PACIFIC PEARL

312S

21-Nov

 

 

24-Nov

VIETSUN FORTUNE

1136S

22-Nov

23-Nov

 

26-Nov

VINALINES DIAMOND

S136

22-Nov

 

 

26-Nov

NASICO OCEAN

V1531S

23-Nov

 

 

26-Nov

ATLANTIC OCEAN

112S

23-Nov

24-Nov/

25-Nov

 

28-Nov

CAM RANH 07

096S

23-Nov

 

 

26-Nov

HAIAN PARK

031S

23-Nov

 

 

26-Nov

TC GLORY

1503SD

24-Nov

 

25-Nov/

26-Nov

27-Nov

TC PIONEER

1535S

24-Nov

 

 

28-Nov

BIEN DONG TRADER

512S

24-Nov

 

 

27-Nov

VINAFCO 25

1073

 

 

24-Nov

27-Nov

PACIFIC GRACE

180S

24-Nov

 

 

27-Nov

MV PROSPER

1540S

25-Nov

 

 

28-Nov

VIETSUN PACIFIC

1540S

26-Nov

27-Nov

 

30-Nov

BIEN DONG STAR

524S

26-Nov

 

 

29-Nov

HAIAN TIME

007S

26-Nov

 

 

28-Nov

M.VSHIP

0097

26-Nov

27-Nov

 

30-Nov

VINAFCO 26

0157

27-Nov

 

 

30-Nov

BIEN DONG FREIGHTER

524S

 

 

28-Nov

1-Dec

MV PRUDENT

1540S

28-Nov

 

 

30-Nov

NASICO SKY

V1529S

29-Nov

 

 

2-Dec

PHUC KHANH

041S

29-Nov

29-Nov/

30-Nov

 

2-Dec

PACIFIC PEARL

313S

29-Nov

 

 

2-Dec

VIETSUN FORTUNE

1137S

30-Nov

1-Dec

 

4-Dec

VINAFCO 25

1075

 

 

1-Dec

4-Nov

ATLANTIC OCEAN

113S

1-Dec

02-Dec/

03-Dec

 

5-Dec

BIEN DONG TRADER

513S

2-Dec

 

 

5-Dec

 

HO CHI MINH - DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

HAIAN TIME

003N

1-Nov

 

 

4-Nov

VAN LY

512N

1-Nov

 

 

4-Nov

VINALINES DIAMOND

N133

1-Nov

3-Nov

 

6-Nov

FORTUNE FREIGHTER

535N

2-Nov

 

 

5-Nov

VIETSUN FORTUNE

1134N

2-Nov

 

 

5-Nov

NASICO SKY

V1527N

2-Nov

 

 

6-Nov

TC GLORY

1501N

4-Nov

 

 

7-Nov

ATLANTIC OCEAN

110N

4-Nov

 

 

7-Nov

BIEN DONG TRADER

510N

4-Nov

06-Nov/
07-Nov

 

8-Nov

VINALINES PIONEER

N080

4-Nov

 

 

7-Nov

VAN HUNG

526N

4-Nov

6-Nov

 

 

HAIAN PARK

029N

5-Nov

 

 

8-Nov

PACIFIC GLORIA

V.257N

5-Nov

 

 

9-Nov

TC PIONEER

1533N

6-Nov

 

 

9-Nov

FORTUNE NAIGATOR

537N

6-Nov

 

 

9-Nov

M.VSHIP

0092

6-Nov

 

 

9-Nov

VIETSUN PACIFIC

1538N

6-Nov

 

 

9-Nov

DONG DU

N028

6-Nov

 

 

10-Nov

VSICO PIONEER

1537N

7-Nov

 

 

10-Nov

VINAFCO 25

1068

7-Nov

10-Nov

 

 

PACIFIC PEARL

V.310N

7-Nov

 

 

10-Nov

NASICO OCEAN

V1529N

7-Nov

 

 

11-Nov

CAM RANH 07

094N

7-Nov

10-Nov

 

12-Nov

HAIAN TIME

004N

8-Nov

 

 

11-Nov

BIEN DONG STAR

522N

8-Nov

 

 

11-Nov

VINAFCO 26

0152

8-Nov

 

 

11-Nov

PHUC KHANH

039N

8-Nov

 

 

12-Nov

FORTUNE FREIGHTER

536N

9-Nov

 

 

12-Nov

TC FOUNDATION

1509N

9-Nov

 

 

13-Nov

MV PRUDENT

1537N

9-Nov

 

 

12-Nov

VIETSUN FORTUNE

1135N

10-Nov

 

 

13-Nov

VINALINES DIAMOND

N134

10-Nov

11-Nov/
12-Nov

 

13-Nov

VINALINES PIONEER

N081

11-Nov

 

 

15-Nov

VAN LY

513N

11-Nov

13-Nov

 

 

HAIAN SONG

037N

12-Nov

 

 

15-Nov

TC GLORY

1502N

12-Nov

 

 

15-Nov

VAN HUNG

527N

12-Nov

14-Nov

 

16-Nov

ATLANTIC OCEAN

111N

12-Nov

 

 

15-Nov

BIEN DONG TRADER

511N

12-Nov

14-Nov

 

16-Nov

NASICO SKY

V1528N

13-Nov

 

 

17-Nov

FORTUNE NAIGATOR

538N

14-Nov

 

 

17-Nov

TC PIONEER

1534N

14-Nov

 

 

17-Nov

PACIFIC GRACE

V.180N

14-Nov

 

 

17-Nov

VSICO PIONEER

1538N

14-Nov

 

 

17-Nov

M.VSHIP

0094

14-Nov

 

 

17-Nov

VIETSUN PACIFIC

1539N

14-Nov

 

 

17-Nov

VINAFCO 25

1070

14-Nov

17-Nov

 

 

HAIAN TIME

005N

15-Nov

 

 

18-Nov

BIEN DONG FREIGHTER

522N

15-Nov

 

 

18-Nov

DONG DU

N029

16-Nov

 

 

18-Nov

MV PRUDENT

1538N

16-Nov

 

 

19-Nov

CAM RANH 07

095N

16-Nov

19-Nov

 

20-Nov

VINAFCO 26

0154

16-Nov

 

 

19-Nov

VINALINES DIAMOND

N136

17-Nov

19-Nov

 

21-Nov

TC FOUNDATION

1510N

17-Nov

 

 

21-Nov

PACIFIC PEARL

V.311N

17-Nov

 

 

20-Nov

NASICO OCEAN

V1530N

17-Nov

 

 

21-Nov

PHUC KHANH

040N

17-Nov

 

 

20-Nov

VIETSUN FORTUNE

1136N

18-Nov

 

 

21-Nov

VAN LY

514N

18-Nov

20-Nov

 

 

HAIAN SONG

038N

19-Nov

 

 

22-Nov

TC GLORY

1503N

20-Nov

 

 

23-Nov

ATLANTIC OCEAN

112N

20-Nov

 

 

23-Nov

BIEN DONG TRADER

512N

20-Nov

22-Nov

 

24-Nov

TC PIONEER

1535N

21-Nov

 

 

24-Nov

PACIFIC GLORIA

V.259N

21-Nov

 

 

24-Nov

VINAFCO 25

1072

21-Nov

24-Nov

 

 

HAIAN TIME

006N

22-Nov

 

 

25-Nov

MV PROSPER

1539N

22-Nov

 

 

25-Nov

BIEN DONG STAR

523N

22-Nov

 

 

25-Nov

VIETSUN PACIFIC

1540N

22-Nov

 

 

25-Nov

M.VSHIP

0096

22-Nov

 

 

26-Nov

NASICO SKY

V1529N

23-Nov

 

 

27-Nov

VINAFCO 26

0156

23-Nov

 

 

26-Nov

MV PRUDENT

1539N

24-Nov

 

 

27-Nov

PHUC KHANH

041N

25-Nov

 

 

28-Nov

PACIFIC PEARL

V.312N

25-Nov

 

 

29-Nov

CAM RANH 07

096N

25-Nov

27-Nov

 

28-Nov

BIEN DONG FREIGHTER

523N

25-Nov

27-Nov

 

 

VIETSUN FORTUNE

1137N

26-Nov

 

 

29-Nov

VAN LY

515N

26-Nov

28-Nov

 

30-Nov

TC FOUNDATION

1511N

26-Nov

 

 

29-Nov

HAIAN PARK

031N

26-Nov

 

 

29-Nov

NASICO OCEAN

V1531N

27-Nov

 

 

1-Dec

PACIFIC GRACE

V.181N

28-Nov

 

 

1-Dec

BIEN DONG TRADER

513N

28-Nov

30-Nov

 

1-Dec

ATLANTIC OCEAN

113N

28-Nov

 

 

1-Dec

TC GLORY

1504N

28-Nov

 

 

1-Dec

TC PIONEER

1536N

28-Nov

 

 

1-Dec

VINAFCO 25

1074

28-Nov

1-Dec

 

 

HAIAN TIME

007N

29-Nov

 

 

2-Dec

MV PROSPER

1540N

29-Nov

 

 

2-Dec

VAN HUNG

528N

29-Nov

 

 

2-Dec

M.VSHIP

0098

1-Dec

 

 

4-Dec

VINAFCO 26

0158

1-Dec

 

 

4-Dec

MV PRUDENT

1540N

1-Dec

 

 

4-Dec

CAM RANH 07

097N

2-Dec

4-Dec

 

5-Dec

NASICO SKY

V1530N

3-Dec

 

 

7-Dec

 

 

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế