Lịch tàu nội địa tháng 12/2015

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) có thế mạnh về dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.

Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.

Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 12 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
             sales.han@glotransvn.com.vn
             sales.hcm@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

PACIFIC GLORIA

259S

1-Dec

 

 

4-Dec

VSCO PIONEER

1541S

2-Dec

 

 

5-Dec

TC PIONEER

1535S

2-Dec

 

 

6-Dec

NASICO SKY

V.1529S

3-Dec

 

 

6-Dec

BIENDONG FREIGHTER

524S

3-Dec

 

 

6-Dec

HAIAN TIME

008S

3-Dec

 

 

5-Dec

FORTUNE NAVIGATOR

540S

3-Dec

 

 

5-Dec

VAN LY

515S

5-Dec

 

7-Dec

9-Dec

MV PROSPER

1541S

5-Dec

 

 

7-Dec

VINALINES DIAMOND

S137

5-Dec

 

 

7-Dec

VIETSUN PACIFIC

1541S

5-Dec

05-Dec/

06-Dec

 

8-Dec

M.VSHIP

0099

5-Dec

 

 

7-Dec

FORTUNE NAVIGATER

539S

5-Dec

 

 

8-Dec

NASICO OCEAN

V.1532S

6-Dec

 

 

9-Dec

VINAFCO 26

158DH

 

 

6-Dec

7-Dec

VINALINES PIONEER

S084

6-Dec

 

 

9-Dec

TC FOUDATION

1511S

6-Dec

 

 

9-Dec

MV PRUDENT

1541S

7-Dec

 

 

10-Dec

HAIAN PARK

032S

7-Dec

 

 

10-Dec

VIETSUSN FORTUNE

1138S

8-Dec

09-Dec/

10-Dec

 

12-Dec

PHUC KHANH

042S

8-Dec

08-Dec/

09-Dec

 

11-Dec

PACIFIC GRACE

181S

8-Dec

 

 

11-Dec

VINAFCO 26

0159

8-Dec

 

 

10-Dec

VINAFCO 28

0009

8-Dec

 

 

11-Dec

VINALINES DIAMOND

S031

9-Dec

 

 

12-Dec

BIENDONG STAR

525S

10-Dec

 

 

13-Dec

VSCO PIONEER

1542S

10-Dec

 

 

12-Dec

TC PIONEER

1536S

10-Dec

 

 

13-Dec

PACIFIC GLORIA

261S

10-Dec

 

 

13-Dec

BIENDONG TRADER

514S

11-Dec

 

 

14-Dec

FORTUNE NAVIGATOR

541S

11-Dec

 

 

13-Dec

M.VSHIP

0101

12-Dec

 

 

15-Dec

NASICO SKY

V.1530S

13-Dec

 

 

16-Dec

MV PROSPER

1542S

13-Dec

 

 

15-Dec

VINALINES PIONEER

S138

13-Dec

 

 

15-Dec

VIETSUN PACIFIC

1542S

13-Dec

13-Dec/

14-Dec

 

16-Dec

VINAFCO 26

160DH

 

 

13-Dec

14-Dec

ATLANTIC OCEAN

114S

13-Dec

13-Dec/

14-Dec

 

16-12

FORTUNE NAVIGATER

540S

13-Dec

 

 

16-Dec

TC FOUDATION

1512S

14-Dec

 

 

18-Dec

HAIAN PARK

033S

14-Dec

 

 

17-Dec

MV PRUDENT

1542S

15-Dec

 

 

18-Dec

PACIFIC PEARL

314S

15-Dec

 

 

18-Dec

VINAFCO 26

0161

15-Dec

 

 

18-Dec

NASICO OCEAN

V.1533S

16-Dec

 

 

19-Dec

VIETSUSN FORTUNE

1139S

16-Dec

17-Dec/

18-Dec

 

20-Dec

PHUC KHANH

043S

16-Dec

17-Dec

 

19-Dec

TC GLORY

1504S

16-Dec

 

 

19-Dec

VINAFCO 28

0011

16-Dec

 

 

19-Dec

VAN LY

516S

17-Dec

 

 

20-Dec

VSCO PIONEER

1543S

17-Dec

 

 

20-Dec

DONG DU

S032

17-Dec

 

 

20-Dec

HAIAN TIME

009S

17-Dec

 

 

19-Dec

BIENDONG FREIGHTER

525S

18-Dec

 

20-Dec

22-Dec

TC PIONEER

1537S

18-Dec

 

 

23-Dec

PACIFIC GLORIA

262S

18-Dec

 

 

21-Dec

FORTUNE NAVIGATOR

542S

18-Dec

 

 

21-Dec

BIENDONG TRADER

515S

19-Dec

 

 

22-Dec

CAM RANH 07

096S

19-Dec

 

 

22-Dec

MV PROSPER

1543S

20-Dec

 

 

23-Dec

VIETSUN PACIFIC

1543S

21-Dec

21-Dec/

22-Dec

 

24-Dec

ATLANTIC OCEAN

115S

21-Dec

21-Dec/

22-Dec

 

24-Dec

VINAFCO 26

162DH

 

 

21-Dec

22-Dec

HAIAN SONG

041S

21-Dec

 

 

24-Dec

FORTUNE NAVIGATER

541S

21-Dec

 

 

24-Dec

PACIFIC GRACE

182S

22-Dec

 

 

25-Dec

NASICO SKY

V.1531S

23-Dec

 

 

26-Dec

VINALINES PIONEER

S085

23-Dec

 

 

25-Dec

TC FOUDATION

1513S

23-Dec

 

 

27-Dec

VINAFCO 26

0163

23-Dec

 

 

26-Dec

VINAFCO 28

0013

23-Dec

 

 

26-Dec

BIENDONG STAR

526S

24-Dec

 

 

27-Dec

PHUC KHANH

044S

24-Dec

24-Dec/

25-Dec

 

27-Dec

HAIAN TIME

010S

24-Dec

 

 

26-Jan

VSCO PIONEER

1544S

25-Dec

 

 

28-Dec

VIETSUSN FORTUNE

1140S

25-Dec

25-Dec/

26-Dec

 

28-Dec

NASICO OCEAN

V.1533S

26-Dec

 

 

29-Dec

FORTUNE NAVIGATOR

543S

26-Dec

 

 

30-Dec

BIENDONG TRADER

516S

27-Dec

 

 

30-Dec

CAM RANH 07

097S

27-Dec

 

 

31-Dec

M.VSHIP

0105

27-Dec

 

 

31-Dec

PACIFIC GLORIA

263S

28-Dec

 

 

31-Dec

HAIAN PARK

034S

28-Dec

 

 

31-Dec

VIETSUN PACIFIC

1544S

29-Dec

29-Dec/

30-Dec

 

1-Jan

ATLANTIC OCEAN

116S

29-Dec

29-Dec/

30-Dec

 

2-Jan

PACIFIC PEARL

315S

29-Dec

 

 

1-Jan

M.VSHIP

0103

29-Dec

 

 

23-Dec

FORTUNE NAVIGATER

542S

29-Dec

 

 

1-Jan

MV PRUDENT

1544S

30-Dec

 

 

2-Jan

BIENDONG FREIGHTER

526S

31-Dec

 

 

3-Jan

PHUC KHANH

045S

31-Dec

01-Jan/

02-Jan

 

4-Jan

HAIAN TIME

011S

31-Dec

 

 

3-Jan

NASICO SKY

V.1532S

2-Jan

 

 

5-Jan

 

HO CHI MINH - DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

VINALINES DIAMOND

N136

30-Nov

02-Dec/

03-Dec

 

4-Dec

VINALINES PIONEER

N083

1-Dec

 

 

5-Dec

M.VSHIP

0098

1-Dec

 

 

4-Dec

VIETSUN PACIFIC

1541N

1-Dec

 

 

4-Dec

TC FOUDATION

1511N

2-Dec

 

 

5-Dec

PACIFIC PEARL

313N

3-Dec

 

 

7-Dec

VINAFCO 26

0158

3-Dec

05-Dec/

06-Dec

 

7-Dec

MV PRUDENT

1540N

3-Dec

 

 

6-Dec

VINAFCO 28

0008

4-Dec

 

 

8-Dec

PHUC KHANH

042N

4-Dec

 

 

7-Dec

TC GLORY

1504N

5-Dec

 

 

9-Dec

VIETSUSN FORTUNE

1138N

5-Dec

 

 

8-Dec

PACIFIC GLORIA

260N

5-Dec

 

 

8-Dec

VINAFCO 25

1074SD

5-Dec

9-Dec

10-Dec

 

VSCO PIONEER

1541N

5-Dec

 

 

9-Dec

BIENDONG STAR

524N

6-Dec

 

 

9-Dec

FORTUNE NAVIGATOR

540N

6-Dec

 

 

10-Dec

HAIAN TIME

008N

6-Dec

 

 

9-Dec

NASICO SKY

V.1530N

7-Dec

 

 

11-Dec

TC PIONEER

1536N

7-Dec

 

 

10-Dec

BIENDONG TRADER

514N

7-Dec

9-Dec

 

10-Dec

MV PROSPER

1541N

8-Dec

 

 

12-Dec

VINALINES DIAMOND

N137

8-Dec

 

 

12-Dec

M.VSHIP

0100

8-Dec

9-Dec

10-Dec

 

FORTUNE NAVIGATER

539N

9-Dec

 

 

12-Dec

ATLANTIC OCEAN

114N

9-Dec

 

 

12-Dec

VINALINES PIONEER

N084

9-Dec

10-Dec/

11-Dec

 

13-Dec

VIETSUN PACIFIC

1542N

9-Dec

 

 

12-Dec

MV PRUDENT

1541N

10-Dec

 

 

14-Dec

NASICO OCEAN

V.1532N

10-Dec

 

 

14-Dec

TC FOUDATION

1512N

10-Dec

 

 

14-Dec

HAIAN PARK

032N

10-Dec

 

 

13-Dec

VAN LY

515N

11-Dec

13-Dec

 

15-Dec

VINAFCO 26

0160

11-Dec

13-Dec

 

14-Dec

PHUC KHANH

043N

12-Dec

 

 

15-Dec

PACIFIC GRACE

182N

12-Dec

 

 

15-Dec

VINAFCO 28

0010

12-Dec

 

 

15-Dec

VSCO PIONEER

1542N

13-Dec

 

 

17-Dec

BIENDONG FREIGHTER

524N

13-Dec

 

 

15-Dec

DONG DU

N031

13-Dec

 

 

16-Dec

VIETSUSN FORTUNE

1139N

13-Dec

 

 

16-Dec

FORTUNE NAVIGATOR

541N

14-Dec

 

 

17-Dec

TC PIONEER

1537N

14-Dec

 

 

18-Dec

CAM RANH 07

096N

14-Dec

17-Dec

 

18-Dec

VINAFCO 25

1076SD

14-Dec

17-Dec/

18-Dec

19-Dec

 

BIENDONG TRADER

515N

15-Dec

 

 

18-Dec

PACIFIC GLORIA

261N

15-Dec

 

 

18-Dec

MV PROSPER

1542N

16-Dec

 

 

19-Dec

M.VSHIP

0102

16-Dec

17-Dec/

18-Dec

19-Dec

 

NASICO SKY

V.1531N

17-Dec

 

 

21-Dec

FORTUNE NAVIGATER

540N

17-Dec

 

 

20-Dec

HAIAN PARK

033N

17-Dec

 

 

20-Dec

VIETSUN PACIFIC

1543N

17-Dec

 

 

20-Dec

ATLANTIC OCEAN

115N

17-Dec

 

 

20-Dec

MV PRUDENT

1542N

18-Dec

 

 

22-Dec

TC FOUDATION

1513N

19-Dec

 

 

23-Dec

VINALINES PIONEER

N035

19-Dec

 

 

22-Dec

PACIFIC PEARL

315N

19-Dec

 

 

22-Dec

VINAFCO 26

0162

19-Dec

21-Dec

 

22-Dec

VINAFCO 28

0012

19-Dec

21-Dec

 

22-Dec

NASICO OCEAN

V.1533N

20-Dec

 

 

24-Dec

BIENDONG STAR

525N

20-Dec

 

 

23-Dec

PHUC KHANH

044N

20-Dec

 

 

23-Dec

HAIAN TIME

009N

20-Dec

 

 

23-Dec

VSCO PIONEER

1543N

21-Dec

 

 

24-Dec

TC GLORY

1505N

21-Dec

 

 

24-Dec

VIETSUSN FORTUNE

1140N

21-Dec

 

 

24-Dec

FORTUNE NAVIGATOR

542N

22-Dec

 

 

25-Dec

CAM RANH 07

097N

22-Dec

25-Dec

 

26-Dec

M.VSHIP

0104

23-Dec

26-Dec

27-Dec/

28-Dec

 

BIENDONG TRADER

516N

23-Dec

25-Dec

 

26-Dec

PACIFIC GLORIA

262N

23-Dec

 

 

26-Dec

VINAFCO 25

1078SD

23-Dec

26-Dec

27-Dec

 

MV PROSPER

1543N

24-Dec

 

 

27-Dec

TC PIONEER

1538N

24-Dec

 

 

27-Dec

HAIAN SONG

041N

24-Dec

 

 

27-Dec

FORTUNE NAVIGATER

541N

25-Dec

 

 

28-Dec

VIETSUN PACIFIC

1544N

25-Dec

 

 

28-Dec

ATLANTIC OCEAN

116N

25-Dec

 

 

28-Dec

PACIFIC GRACE

183N

26-Dec

 

 

29-Dec

VAN LY

516N

27-Dec

 

 

30-Dec

NASICO SKY

V.1532N

27-Dec

 

 

31-Dec

HAIAN TIME

010N

27-Dec

 

 

30-Dec

TC FOUDATION

1514N

28-Dec

 

 

1-Jan

PHUC KHANH

045N

28-Dec

 

 

31-Dec

VSCO PIONEER

1544N

29-Dec

 

 

1-Jan

NASICO OCEAN

V.1534N

30-Dec

 

 

3-Jan

PACIFIC GLORIA

263N

31-Dec

 

 

4-Jan

FORTUNE NAVIGATOR

543N

31-Dec

 

 

3-Jan

HAIAN PARK

034N

31-Dec

 

 

2-Jan

FORTUNE NAVIGATER

542N

2-Jan

 

 

5-Jan

MV PRUDENT

1544N

3-Jan

 

 

6-Jan

NASICO SKY

V.1533N

6-Jan

 

 

10-Jan

 

 

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế