Lịch tàu nội địa tháng 01/2016

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) có thế mạnh về dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.

Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.
Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 01/2016 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
             sales@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA

FORTUNE

FREIGHTER

542S

31-Dec

 

 

2-Jan

VIETSUN

PACIFIC

1601S

31-Dec

 

 

3-Jan

HAIAN PARK

039S

1-Jan

 

 

4-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1201S

3-Jan

4-Jan

 

7-Jan

VINALINES

PIONEER

S086

3-Jan

 

 

6-Jan

FORTUNE

NAVIGATOR

601S

3-Jan

 

 

6-Jan

HAIAN PARK

036S

4-Jan

 

 

7-Jan

VSICO

PIONNER

1601S

4-Jan

 

 

6-Jan

PACIFIC

GRACE

183S

5-Jan

 

 

8-Jan

NASICO

OCEAN

1601S

5-Jan

 

 

8-Jan

CAM RANH 07

097S

5-Jan

6-Jan

 

9-Jan

VINALINES

DIAMOND

S140

6-Jan

 

 

8-Jan

VINAFCO 26

1506S

6-Jan

 

 

9-Jan

VINAFCO 28

601S

6-Jan

7-Jan/

8-Jan

 

10-Jan

HAIAN TIME

012S

7-Jan

 

 

10-Jan

DONG DU

S034

7-Jan

 

 

10-Jan

FORTUNE

FREIGHTER

602S

7-Jan

 

 

10-Jan

BIEN DONG

FREIGHTER

601S

 

7-Jan

8-Jan

11-Jan

VAN HUNG

601S

7-Jan

 

 

11-Jan

NASICO SKY

1601S

8-Jan

 

 

11-Jan

VINAFCO 28

601S

8-Jan

 

10-Jan

12-Jan

ATLANTIC

OCEAN

117S

8-Jan

 

9-Jan

11-Jan

PHUC KHANH

045S

8-Jan

 

 

11-Jan

TC PIONEER

1601S

8-Jan

 

 

11-Jan

MV PRUDENT

1602S

10-Jan

 

 

13-Jan

VIETSUN

PACIFIC

1602S

10-Jan

 

 

13-Jan

HAIAN SONG

043S

11-Jan

 

 

14-Jan

VINALINES

PIONEER

S087

11-Jan

 

 

14-Jan

FORTUNE

NAVIGATOR

602S

11-Jan

 

 

14-Jan

VIETSUN

PACIFIC

1202S

11-Jan

12-Jan

 

15-Jan

TC

FOUDATION

1602S

11-Jan

 

 

14-Jan

PACIFIC

GLORIA

264S

12-Jan

 

 

15-Jan

VSICO

PIONNER

1602S

12-Jan

 

 

14-Jan

VINAFCO 28

0165

13-Jan

 

 

16-Jan

HAIAN TIME

013S

14-Jan

 

 

17-Jan

VINALINES

DIAMOND

S141

14-Jan

 

 

16-Jan

BIENDONG

STAR

601S

14-Jan

 

 

18-Jan

BIENDONG

FREIGHTER

602S

 

14-Jan

15-Jan

18-Jan

CAM RANH 07

098S

14-Jan

14-Jan/

15-Jan

 

17-Jan

NASICO

OCEAN

1602S

15-Jan

 

 

18-Jan

FORTUNE

FREIGHTER

603S

15-Jan

 

 

18-Jan

VIETSUN

FORTUNE

602S

15-Jan

15-Jan/

16-Jan

 

18-Jan

MV PROSPER

1602S

15-Jan

 

 

18-Jan

DONG DU

S035

16-Jan

 

 

18-Jan

HAIAN PARK

037S

16-Jan

 

 

21-Jan

PHUC KHANH

046S

16-Jan

17-Jan

 

19-Jan

TC PIONEER

1602S

16-Jan

 

 

19-Jan

M.VSHIP

0015

17-Jan

 

 

20-Jan

MV PRUDENT

1603S

17-Jan

 

 

20-Jan

NASICO SKY

1602S

18-Jan

 

 

21-Jan

VINAFCO 26

0107

18-Jan

 

19-Jan

23-Jan

VIETSUN

PACIFIC

1603S

18-Jan

 

 

21-Jan

ATLANTIC

OCEAN

118S

18-Jan

 

19-Jan

21-Jan

PACIFIC

GRACE

184S

19-Jan

 

 

22-Jan

FORTUNE

NAVIGATOR

603S

19-Jan

 

 

22-Jan

TC FOUDATION

1601S

19-Jan

 

 

22-Jan

VINAFCO 28

0167

20-Jan

 

 

23-Jan

VINAFCO 26

1203S

20-Jan

20-Jan/

21-Jan

 

23-Jan

HAIAN TIME

014S

21-Jan

 

 

24-Jan

VAN LY

602S

21-Jan

 

 

25-Jan

BIENDONG

FREIGHTER

603S

 

21-Jan

22-Jan

25-Jan

TC GLORY

1603S

21-Jan

 

 

24-Jan

VAN HUNG

602S

22-Jan

 

24-Jan

26-Jan

CAM RANH 07

099S

22-Jan

23-Jan

 

26-Jan

MV PROSPER

1603S

22-Jan

 

 

25-Jan

FORTUNE

FREIGHTER

604S

23-Jan

 

 

25-Jan

VIETSUN

PACIFIC

603S

23-Jan

23-Jan/

24-Jan

 

26-Jan

VINAFCO 28

047S

24-Jan

25-Jan

 

27-Jan

MV PRUDENT

604S

24-Jan

 

 

27-Jan

TC FOUDATION

1603S

24-Jan

 

 

27-Jan

HAIAN PARK

038S

25-Jan

 

 

28-Jan

NASICO

OCEAN

1603S

25-Jan

 

 

28-Jan

M.VSHIP

0017

25-Jan

 

26-Jan/

27-Jan

28-Jan

PACIFIC

GLORIA

265S

26-Jan

 

 

29-Jan

VINAFCO 26

0109

26-Jan

 

 

29-Jan

FORTUNE

NAVIGATOR

604S

27-Jan

 

 

30-Jan

VIETSUN

PACIFIC

1604S

27-Jan

 

 

30-Jan

ATLANTIC

OCEAN

119S

27-Jan

 

28-Jan

30-Jan

HAIAN TIME

015S

28-Jan

 

 

31-Jan

NASICO SKY

1603S

28-Jan

 

 

31-Jan

BIENDONG

STAR

602S

28-Jan

 

 

1-Feb

VINAFCO 28

0169

28-Jan

 

 

31-Jan

BIENDONG

FREIGHTER

604S

 

28-Jan

29-Jan

1-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1204S

28-Jan

28-Jan/

29-Jan

 

31-Jan

FORTUNE

FREIGHTER

605S

30-Jan

 

 

2-Feb

VSICO

PIONNER

1604S

30-Jan

 

 

1-Feb

TC GLORY

1602S

30-Jan

 

 

2-Feb

CAM RANH 07

100S

31-Jan

31-Jan/

02-Feb

 

4-Feb

BIENDONG

FREIGHTER

526S

 

31-Jan

1-Jan

4-Jan

MV PROSPER

1605S

1-Feb

 

 

3-Feb

 

HO CHI MINH - DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA

HAIAN PARK

035N

31-Dec

 

 

3-Jan

NASICO SKY

1532N

1-Jan

 

 

5-Jan

PACIFIC

GLORIA

263N

2-Jan

 

 

5-Jan

NASICO SKY

1603N

2-Jan

 

 

5-Feb

DONG DU

N033

2-Jan

 

 

6-Jan

BIENDONG

TRADER

1601N

2-Jan

 

 

6-Jan

FORTUNE

FREIGHTER

601N

3-Jan

 

 

6-Jan

VAN LY

517N

3-Jan

 

 

6-Jan

HAIAN TIME

011N

3-Jan

 

 

6-Jan

ATLANTIC

OCEAN

117N

3-Jan

6-Jan

 

7-Jan

PACIFIC

PEARL

316N

5-Jan

 

 

8-Jan

BIENDONG

FREIGHTER

526N

5-Jan

 

 

 

VIETSUN

PACIFIC

603N

5-Jan

7-Jan

08-Jan/

09-Jan

9-Jan

FORTUNE

NAVIGATOR

601N

7-Jan

 

 

10-Jan

VIETSUN

FORTUNE

N086

7-Jan

 

 

10-Jan

HAIAN PARK

036N

7-Jan

 

 

10-Jan

VIETSUN

FORTUNE

1201N

7-Jan

 

 

11-Jan

TC GLORY

1601N

8-Jan

 

 

11-Jan

PACIFIC

GRACE

184N

9-Jan

 

 

12-Jan

NASICO

OCEAN

1601N

9-Jan

 

 

13-Jan

VINALINES

DIAMOND

N140

9-Jan

11-Jan

 

13-Jan

HAIAN TIME

012N

10-Jan

 

 

13-Jan

BIENDONG

STAR

526N

10-Jan

 

 

13-Jan

CAM RANH 07

098N

10-Jan

 

 

13-Jan

TC GLORY

1506S

10-Jan

 

 

14-Jan

FORTUNE

FREIGHTER

602N

11-Jan

 

 

14-Jan

DONG DU

N034

11-Jan

 

 

15-Jan

BIENDONG

TRADER

601N

11-Jan

 

 

14-Jan

NASICO SKY

1601N

12-Jan

 

 

16-Jan

BIENDONG

FREIGHTER

601N

12-Jan

 

 

 

PHUC KHANH

046N

12-Jan

 

 

15-Jan

M.VSHIP

0108

12-Jan

15-Jan

 

16-Jan

TC PIONEER

1601S

12-Jan

 

 

17-Jan

PACIFIC PEARL

317N

13-Jan

 

 

16-Jan

MV PRUDENT

1602N

13-Jan

 

 

16-Jan

VIETSUN

PACIFIC

1604N

13-Jan

16-Jan

17-Jan

18-Jan

HAIAN SONG

043N

14-Jan

 

 

17-Jan

VAN LY

601N

14-Jan

16-Jan

 

18-Jan

ATLANTIC

OCEAN

118N

14-Jan

16-Jan/

17-Jan

 

18-Jan

VINAFCO 26

0168

14-Jan

 

 

17-Jan

FORTUNE

NAVIGATOR

602N

15-Jan

 

 

18-Jan

VSICO

PIONNER

1602N

15-Jan

 

 

18-Jan

TC FOUDATION

1601S

15-Jan

 

 

22-Jan

PACIFIC

GLORIA

265N

16-Jan

 

 

19-Jan

VIETSUN

FORTUNE

1602N

16-Jan

 

 

19-Jan

VINAFCO 28

0018

16-Jan

 

 

20-Jan

VAN HUNG

601N

17-Jan

 

 

20-Jan

HAIAN TIME

013N

17-Jan

 

 

20-Jan

CAM RANH 07

099N

18-Jan

 

 

21-Jan

MV PROSPER

1602N

18-Jan

 

 

21-Jan

BIENDONG

FREIGHTER

602N

19-Jan

 

 

 

NASICO

OCEAN

1602N

19-Jan

 

 

23-Jan

FORTUNE

FREIGHTER

603N

19-Jan

 

 

22-Jan

BIENDONG

TRADER

1202N

19-Jan

 

 

22-Jan

M.VSHIP

0110

20-Jan

23-Jan

 

24-Jan

TC PIONEER

1602S

20-Jan

 

 

25-Jan

PHUC KHANH

047N

20-Jan

 

 

23-Jan

HAIAN PARK

037N

21-Jan

 

 

24-Jan

PACIFIC

PEARL

318N

21-Jan

 

 

24-Jan

MV PRUDENT

1603N

21-Jan

 

 

24-Jan

NASICO SKY

1602N

22-Jan

 

 

26-Jan

VIETSUN

PACIFIC

1204N

22-Jan

24-Jan/

25-Jan

26-Jan

27-Jan

VINAFCO 26

0170

22-Jan

 

 

25-Jan

PACIFIC

GRACE

185N

23-Jan

 

 

26-Jan

FORTUNE

NAVIGATOR

603N

23-Jan

 

 

26-Jan

ATLANTIC

OCEAN

119N

23-Jan

25-Jan/

26-Jan

 

27-Jan

TC FOUDATION

1602S

23-Jan

 

 

27-Jan

HAIAN TIME

014N

24-Jan

 

 

27-Jan

BIENDONG

STAR

601N

24-Jan

 

 

27-Jan

VINAFCO 28

0020

24-Jan

 

 

27-Jan

VIETSUN

FORTUNE

602N

24-Jan

 

 

27-Jan

TC GLORY

1601S

25-Jan

 

 

3-Feb

FORTUNE

FREIGHTER

604N

26-Jan

 

 

29-Jan

BIENDONG

FREIGHTER

603N

26-Jan

 

 

 

CAM RANH 07

100N

26-Jan

 

 

30-Jan

MV PROSPER

1603N

26-Jan

 

 

29-Jan

HAIAN PARK

038N

28-Jan

 

 

31-Jan

TC PIONEER

1603N

28-Jan

 

 

31-Jan

M.VSHIP

0112

28-Jan

30-Jan/

31-Jan

 

1-Feb

MV PRUDENT

1603N

28-Jan

 

 

31-Jan

PHUC KHANH

048N

28-Jan

 

 

1-Feb

NASICO

OCEAN

1603N

29-Jan

 

 

2-Feb

PACIFIC

GLORIA

266N

30-Jan

 

 

2-Feb

VINAFCO 26

0172

30-Jan

 

 

2-Feb

FORTUNE

NAVIGATOR

604N

31-Jan

 

 

3-Feb

VAN LY

602N

31-Jan

 

 

3-Feb

HAIAN TIME

015N

31-Jan

 

 

4-Feb

VINAFCO 28

0022

31-Jan

 

 

4-Feb

TC GLORY

1603N

1-Feb

 

 

5-Feb

FORTUNE

FREIGHTER

605N

3-Feb

 

 

6-Feb

 


 

 

 
  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế