Lịch tàu nội địa tháng 02/2016

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) có thế mạnh về dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.

Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.
Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 02/2016 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
             sales@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - QUY NHON - CUA LO - DA NANG - VUNG TAU -  HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 QNN

CLO

DAN

 VUT

 HCM

 ETD

ETA/

ETD

ETA/

ETD

ETA/

ETD

ETA/

ETD

 ETA

MV

PROSPER

1604S

30-Jan

 

 

 

 

1-Feb

CAM RANH

07

100S

1-Feb

 

1-Feb/

2-Feb

 

 

5-Feb

TC

FOUDATION

1603S

1-Feb

 

 

 

 

4-Feb

HAIAN PARK

039S

1-Feb

 

 

 

 

3-Feb

PHUC

KHANH

048S

2-Feb

 

2-Feb/

3-Feb

 

 

6-Feb

VSICO

PIONEER

1605S

3-Feb

 

 

 

 

6-Feb

M.V

SHIP

0113

3-Feb

 

 

 

 

7-Feb

VIETSUN

PACIFIC

1605S

3-Feb

 

 

 

 

6-Feb

TC

PIONEER

1604S

3-Feb

 

 

 

 

6-Feb

VINAFCO

26

0173

4-Feb

 

 

 

 

8-Feb

VAN HUNG

603S

4-Feb

 

 

 

7-Feb

7-Feb

BIENDONG

FREIGHTER

605S

 

4-Feb

 

5-Feb

8-Feb

8-Feb

VINALINES

DIAMOND

S143

4-Feb

 

 

 

 

6-Feb

ATLANTIC

OCEAN

120S

4-Feb

 

 

5-Feb

 

7-Feb

BIENDONG

TRADER

602S

5-Feb

6-Feb

 

7-Feb

 

9-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1205S

5-Feb

 

5-Feb/

9-Feb

 

 

11-Feb

TC

GLORY

1603S

6-Feb

 

 

 

 

9-Feb

VINALINES

PIONEER

S090

7-Feb

 

 

 

 

9-Feb

HAIAN

PARK

040S

7-Feb

 

 

 

 

10-Feb

CAM RANH

07

101S

9-Feb

 

10-Feb/

17-Feb

 

 

20-Feb

TC

FOUDATION

1604S

9-Feb

 

 

 

 

12-Feb

TC

PIONEER

1605S

11-Feb

 

 

 

 

14-Feb

VINALINES

DIAMOND

S144

12-Feb

 

 

 

 

14-Feb

MV

PRUDENT

1606S

13-Feb

 

 

 

 

16-Feb

VIETSUN

PACIFIC

1606S

13-Feb

 

 

 

 

16-Feb

VSICO

PIONEER

1606S

15-Feb

 

 

 

 

18-Feb

VINALINES

PIONEER

S091

15-Feb

 

 

 

 

18-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1206S

16-Feb

 

16-Feb/

17-Feb

 

 

19-Feb

MV

PROSPER

1605S

17-Feb

 

 

 

 

20-Feb

VINAFCO

28

0023

17-Feb

 

 

 

 

21-Feb

BIENDONG

TRADER

604S

 

18-Feb

 

19-Feb

22-Feb

22-Feb

VAN LY

604S

18-Feb

 

 

 

21-Feb

22-Feb

TC

FOUDATION

1605S

18-Feb

 

 

 

 

21-Feb

MV

PRUDENT

1607S

20-Feb

 

 

 

 

23-Feb

M.V

SHIP

0115

20-Feb

 

 

 

 

24-Feb

TC

PIONEER

1606S

20-Feb

 

 

 

 

23-Feb

VINAFCO

26

0175

21-Feb

 

 

 

 

25-Feb

VINAFCO

26

0175

21-Feb

 

 

 

 

25-Feb

PHUC

KHANH

049S

21-Feb

 

21-Feb/

22-Feb

 

 

25-Feb

VSICO

PIONEER

1607S

22-Feb

 

 

 

 

25-Feb

VIETSUN

PACIFIC

1607S

22-Feb

 

 

 

 

24-Feb

HAIAN

PARK

041S

22-Feb

 

 

 

 

24-Feb

PACIFIC

GRACE

186S

23-Feb

25-Feb

 

 

 

26-Feb

MV

PROSPER

1606S

24-Feb

 

 

 

 

27-Feb

VINAFCO

28

0025

24-Feb

 

 

 

 

28-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1207S

24-Feb

 

24-Feb/

25-Feb

 

 

27-Feb

ATLANTIC

OCEAN

121S

24-Feb

 

 

25-Feb

 

27-Feb

BIENDONG

STAR

604S

25-Feb

 

 

 

28-Feb

29-Feb

BIENDONG

TRADER

605S

 

25-Feb

 

26-Feb

29-Feb

29-Feb

M.V

SHIP

116DH

 

 

 

26-Feb

 

27-Feb

MV

PRUDENT

1608S

27-Feb

 

 

 

 

1-Mar

M.V

SHIP

0117

28-Feb

 

 

 

 

2-Mar

VINAFCO

26

0177

28-Feb

 

 

 

 

2-Mar

HAIAN

SONG

049S

28-Feb

 

 

 

 

2-Mar

VSICO

PIONEER

1608S

29-Feb

 

 

 

 

3-Mar

VIETSUN

PACIFIC

1608S

1-Mar

 

 

 

 

3-Mar

VIETSUN

FORTUNE

1208S

3-Mar

 

3-Mar/

4-Mar

 

 

6-Mar

HAIAN

TIME

017S

3-Mar

 

 

 

 

6-Mar

 

 

VUNG TAU - HO CHI MINH - QUY NHON -  DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 VUT

 HCM

 QNN

 DAN

 CLO

 HPH

 ETD

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA

CAM

RANH 07

101N

 

27-Jan

 

 

 

 

PHUC

KHANH

100N

 

28-Jan

 

 

 

 

PHUC

KHANH

048N

 

29-Jan

 

 

 

 

VIETSUN

PACIFIC

1605N

 

30-Jan

 

1-Feb

2-Feb

3-Feb

VINALINES

DIAMOND

N142

30-Jan

 

 

1-Feb/

2-Feb

 

3-Feb

BIENDONG

TRADER

601N

 

30-Jan

 

1-Feb

 

3-Feb

ATLANTIC

OCEAN

120N

 

30-Jan

 

 

 

 

VINAFCO

 26

0172

 

31-Jan

 

 

 

3-Feb

VAN LY

602N

 

31-Jan

 

 

 

3-Feb

VINAFCO

28

0022

 

1-Feb

 

 

 

5-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1205N

 

1-Feb

 

 

 

4-Feb

MV

PROSPER

1604N

 

2-Feb

 

 

 

5-Feb

VINALINES

PIONEER

N089

2-Feb

 

 

 

 

6-Feb

BIENDONG

FREIGHTER

604N

1-Feb

2-Feb

4-Feb

 

 

 

TC

GLORY

1603N

 

3-Feb

 

 

 

6-Feb

HAIAN

PARK

039N

 

4-Feb

 

 

 

7-Feb

VINAFCO

 25

1090

 

4-Feb

 

6-Feb/

7-Feb

 

 

TC

FOUDATION

1603N

 

5-Feb

 

 

 

8-Feb

CAM

RANH 07

101N

 

5-Feb

 

 

 

 

M.V

SHIP

0114

 

6-Feb

 

 

 

10-Feb

VSICO

PIONEER

1605N

 

7-Feb

 

 

 

10-Feb

VINALINES

DIAMOND

N143

7-Feb

 

 

9-Feb

 

11-Feb

TC

PIONEER

1604N

 

7-Feb

 

 

 

10-Feb

BIENDONG

STAR

602N

 

7-Feb

 

 

 

10-Feb

VIETSUN

PACIFIC

1606N

 

9-Feb

 

11-Feb

 

13-Feb

VINALINES

PIONEER

N090

10-Feb

 

 

 

 

14-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1206N

 

12-Feb

 

 

 

15-Feb

TC

FOUDATION

1604N

 

13-Feb

 

 

 

17-Feb

TC

PIONEER

1605N

 

15-Feb

 

 

 

19-Feb

MV

PRUDENT

1606N

 

16-Feb

 

 

 

19-Feb

BIENDONG

TRADER

603N

15-Feb

16-Feb

18-Feb

 

 

 

VINAFCO

 26

0174

 

17-Feb

 

 

 

20-Feb

VIETSUN

PACIFIC

1607N

 

17-Feb

 

19-Feb

20-Feb

21-Feb

HAIAN

PARK

040N

 

18-Feb

 

 

 

21-Feb

VSICO

PIONEER

1606N

 

18-Feb

 

 

 

21-Feb

ATLANTIC

OCEAN

121N

 

19-Feb

 

 

 

 

MV

PROSPER

1605N

 

20-Feb

 

 

 

23-Feb

VINAFCO

28

0024

 

20-Feb

 

 

 

20-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1207N

 

20-Feb

 

 

 

23-Feb

VINAFCO

 25

1092

 

21-Feb

 

23-Feb/

24-Feb

 

 

TC

FOUDATION

1605N

 

22-Feb

 

 

 

26-Feb

MV

PRUDENT

1607N

 

23-Feb

 

 

 

27-Feb

BIENDONG

TRADER

604N

22-Feb

23-Feb

25-Feb

 

 

 

TC

PIONEER

1606N

 

24-Feb

 

 

 

27-Feb

M.V

SHIP

0116

 

24-Feb

 

26-Feb

 

27-Feb

VINAFCO

 26

0176

 

24-Feb

 

 

 

27-Feb

VSICO

PIONEER

1607N

 

25-Feb

 

 

 

29-Feb

HAIAN

PARK

041N

 

25-Feb

 

 

 

27-Mar

VIETSUN

PACIFIC

1608N

 

25-Feb

 

27-Feb

28-Feb

29-Feb

PACIFIC

GRACE

V.187N

 

27-Feb

 

 

 

3-Jan

MV

PROSPER

1606N

 

27-Feb

 

 

 

1-Mar

VAN

 LY

604N

 

28-Feb

 

 

 

3-Feb

VIETSUN

FORTUNE

1208N

 

28-Feb

 

 

 

2-Mar

VINAFCO

25

1094

 

28-Feb

 

1-Mar/

2-Mar

 

 

MV

PRUDENT

1608N

 

2-Mar

 

 

 

5-Mar

HAIAN

SONG

049N

 

3-Mar

 

 

 

5-Mar

VSICO

PIONEER

1608N

 

4-Mar

 

 

 

7-Mar

HAIAN

TIME

017N

 

6-Mar

 

 

 

8-Mar

 


 


 

 

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế