Lịch tàu nội địa tháng 03/2016

Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) có thế mạnh về dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.

Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.
Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 03/2016 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
             sales@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

HAIPHONG - QUY NHON - CUA LO - DA NANG - HO CHI MINH

 VESSEL

 VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 HCM

 ETD

 ETA/ETD

 ETA/ETD

 ETA

PACIFIC GLORIA

267S

1-Mar

 

 

4-Mar

NASICO SKY

V1603S

2-Mar

 

 

5-Mar

VSICO PIONEER

1608S

2-Mar

 

 

4-Mar

ATLANTIC OCEAN

122S

2-Mar

 

3-Mar

6-Mar

HAIAN TIME

017S

3-Mar

 

 

6-Mar

TC GLORY

1604S

3-Mar

 

 

6-Mar

VIETSUN PACIFIC

1608S

4-Mar

4-Mar/

5-Mar

 

7-Mar

VINAFCO28

0027

4-Mar

 

 

7-Mar

MV PROSPER

1607S

4-Mar

 

 

6-Mar

CAM RANH 07

103S

5-Mar

6-Mar

 

9-Mar

HAIAN PARK

042S

6-Mar

 

 

10-Mar

TC FOUDATION

1606S

6-Mar

 

 

10-Mar

M.VSHIP

0119

6-Mar

 

 

9-Mar

NASICO OCEAN

V1605S

7-Mar

 

 

10-Mar

MV PRUDENT

1609S

7-Mar

 

 

9-Mar

VIETSUN FORTUNE

1208S

8-Mar

8-Mar/

9-Mar

 

11-Mar

FORTUNE FREIGHTER

608S

8-Mar

 

 

11-Mar

PACIFIC GRACE

187S

8-Mar

 

 

11-Mar

PHUC KHANH

051S

8-Mar

9-Mar

 

12-Mar

VINALINES PIONEER

S092

8-Mar

 

 

10-Mar

HAIAN TIME

018S

9-Mar

 

 

13-Mar

TC PIONEER

1606S

9-Mar

 

 

12-Mar

VINAFCO26

0179

9-Mar

10-Mar

 

12-Mar

VSICO PIONEER

1609S

9-Mar

 

 

12-Mar

VINALINES DIAMOND

S146

10-Mar

 

 

12-Mar

VINAFCO28

029

11-Mar

 

 

14-Mar

FORTUNE NAVIGATOR

605S

11-Mar

 

 

14-Mar

ATLANTIC OCEAN

123S

11-Mar

 

12-Mar

15-Mar

DONG DU

S038

11-Mar

 

 

14-Mar

NASICO SKY

V1604S

12-Mar

 

 

15-Mar

VIETSUN PACIFIC

1609S

12-Mar

 

12-Mar/

13-Mar

15-Mar

HAIAN PARK

043S

14-Mar

 

 

17-Mar

M.VSHIP

0121

14-Mar

 

 

17-Mar

MV PRUDENT

1610S

14-Mar

 

 

17-Mar

CAM RANH 07

104S

14-Mar

 

15-Mar

18-Mar

TC FOUDATION

1607S

15-Mar

 

 

18-Mar

HAIAN TIME

019S

16-Mar

 

 

20-Mar

VIETSUN FORTUNE

1209S

16-Mar

 

16-Mar/

17-Mar

19-Mar

FORTUNE FREIGHTER

609S

16-Mar

 

 

19-Mar

MV PROSPER

1609S

16-Mar

 

 

19-Mar

PHUC KHANH

052S

16-Mar

 

17-Mar

20-Mar

NASICO OCEAN

V1606S

17-Mar

 

 

20-Mar

TC PIONEER

1607S

17-Mar

 

 

20-Mar

VINAFCO28

0031

19-Mar

 

 

21-Mar

FORTUNE NAVIGATOR

606S

19-Mar

 

 

22-Mar

ATLANTIC OCEAN

124S

19-Mar

 

21-Mar

24-Mar

VIETSUN PACIFIC

1610S

20-Mar

 

20-Mar/

21-Mar

23-Mar

HAIAN PARK

044S

21-Mar

 

 

24-Mar

MV PRUDENT

1611S

21-Mar

 

 

24-Mar

NASICO SKY

V1605S

22-Mar

 

 

25-Mar

M.VSHIP

0123

22-Mar

 

 

25-Mar

PAFIFIC GRACE

188S

22-Mar

 

 

25-Mar

HAIAN TIME

020S

23-Mar

 

 

27-Mar

VSICO PIONEER

1611S

23-Mar

 

 

26-Mar

CAM RANH 07

105S

23-Mar

 

24-Mar

27-Mar

VIETSUN FORTUNE

1210S

24-Mar

 

24-Mar/

25-Mar

27-Mar

FORTUNE FREIGHTER

610S

24-Mar

 

 

26-Mar

PHUC KHANH

053S

24-Mar

 

25-Mar

28-Mar

MV PROSPER

1610S

25-Mar

 

 

27-Mar

NASICO OCEAN

V1604S

27-Mar

 

 

30-Mar

FORTUNE NAVIGATOR

607S

27-Mar

 

 

30-Mar

ATLANTIC OCEAN

125S

27-Mar

 

29-Mar

4-Feb

HAIAN PARK

045S

28-Mar

 

 

31-Mar

VIETSUN PACIFIC

1611S

28-Mar

28-Mar/

29-Mar

 

31-Mar

PACIFIC PEARL

320S

29-Mar

 

 

1-Apr

VSICO PIONEER

1612S

30-Mar

 

 

2-Apr

CAM RANH 07

106S

31-Mar

1-Apr

 

3-Apr

NASICO SKY

V1606S

1-Apr

 

 

4-Apr

PHUC KHANH

054S

1-Apr

2-Apr

 

6-Apr

 

HO CHI MINH - DA NANG - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 HCM

 DAN

 HPH

 ETD

 ETA/ETD

 ETA

VIETSUN PACIFIC

1608N

29-Feb

2-Mar

3-Mar

NASICO OCEAN                                    

V1603N

1-Mar

 

5-Mar

CAM RANH 07

103N

1-Mar

 

5-Mar

M.VSHIP

0118

2-Mar

4-Mar

6-Mar

HAIAN SONG

049N

3-Mar

 

6-Mar

VINALINES PIONEER

N091

3-Mar

 

7-Mar

VIETSUN FORTUNE

1208N

4-Mar

 

7-Mar

FORTUNE FREIGHTER

608N

4-Mar

 

7-Mar

VINAFCO26

0178

5-Mar

 

8-Mar

VSICO PIONEER

1608N

5-Mar

 

8-Mar

PACIFIC GLORIA

0187N

5-Mar

 

8-Mar

PHUC KHANH

051N

5-Mar

 

8-Mar

VINAFCO25

1096

5-Mar

8-Mar

 

VINALINES DIAMOND

N145

5-Mar

7-Mar

9-Mar

ATLANTIC OCEAN

123N

6-Mar

9-Mar

 

HAIAN TIME

017N

6-Mar

 

9-Mar

NASICO SKY

V1604N

6-Mar

 

10-Mar

MV PROSPER

1607N

7-Mar

 

10-Mar

VINAFCO28

0028

7-Mar

 

11-Mar

DONG DU

N037

7-Mar

 

10-Mar

VIETSUN PACIFIC

1609N

8-Mar

10-Mar

11-Mar

HAIAN PARK

042N

10-Mar

 

13-Mar

M.VSHIP

0120

10-Mar

12-Mar

14-Mar

MV PRUDENT

1609N

10-Mar

 

13-Mar

CAM RANH 07

104N

10-Mar

 

13-Mar

TC FOUDATION

1606N

11-Mar

 

14-Mar

NASICO OCEAN

V1604N

11-Mar

 

15-Mar

VIETSUN FORTUNE

1209N

12-Mar

 

15-Mar

FORTUNE FREIGHTER

609N

12-Mar

 

15-Mar

VSICO PIONEER

1609N

12-Mar

 

16-Mar

VINAFCO25

1098

12-Mar

15-Mar

 

PACIFIC GRACE

188N

12-Mar

 

15-Mar

TC PIONEER

1606N

13-Mar

 

16-Mar

HAIAN TIME

018N

13-Mar

 

15-Mar

PHUC KHANH

052N

13-Mar

 

16-Mar

ATLANTIC OCEAN

124N

15-Mar

17-Mar

 

FORTUNE NAVIGATOR

605N

15-Mar

 

18-Mar

VINAFCO28

0030

15-Mar

 

18-Mar

NASICO SKY

V1605N

16-Mar

 

20-Mar

VIETSUN PACIFIC

1610N

16-Mar

18-Mar

19-Mar

HAIAN PARK

043N

17-Mar

 

20-Mar

MV PRUDENT

1610N

17-Mar

 

20-Mar

M.VSHIP

0122

18-Mar

20-Mar

21-Mar

CAM RANH 07

105N

18-Mar

 

22-Mar

TC FOUDATION

1607N

19-Mar

 

23-Mar

TC PIONEER

1607N

20-Mar

 

24-Mar

HAIAN TIME

019N

20-Mar

 

22-Mar

MV PROSPER

1609N

20-Mar

 

23-Mar

VIETSUN FORTUNE

1210N

20-Mar

 

23-Mar

FORTUNE FREIGHTER

610N

20-Mar

 

23-Mar

NASICO OCEAN

V1605N

21-Mar

 

25-Mar

PHUC KHANH

053N

21-Mar

 

24-Mar

ATLANTIC OCEAN

125N

23-Mar

25-Mar

 

FORTUNE NAVIGATOR

606N

23-Mar

 

26-Mar

HAIAN PARK

044N

24-Mar

 

27-Mar

MV PRUDENT

1611N

24-Mar

 

27-Mar

VIETSUN PACIFIC

1611N

24-Mar

26-Mar

27-Mar

NASICO SKY

V1606N

26-Mar

 

30-Mar

PAFIFIC GRACE

320N

26-Mar

 

29-Mar

FORTUNE FREIGHTER

611N

27-Mar

 

30-Mar

HAIAN TIME

020N

27-Mar

 

29-Mar

VSICO PIONEER

1611N

27-Mar

 

30-Mar

CAM RANH 07

106N

27-Mar

 

30-Mar

MV PROSPER

1610N

28-Mar

 

31-Mar

PHUC KHANH

054N

29-Mar

 

1-Apr

HAIAN PARK

045N

31-Mar

 

3-Apr

FORTUNE NAVIGATOR

607N

31-Mar

 

3-Apr

ATLANTIC OCEAN

126N

31-Mar

2-Apr

 

NASICO OCEAN

V1606N

31-Mar

 

4-Apr

 

 

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế