Lịch tàu nội địa tháng 04/2016Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans) có thế mạnh về dịch vụ Logistics nguyên chuỗi từ kho tới kho cho khách hàng suốt từ nam tới bắc và ngược lại.

Công ty chúng tôi có giá cước hợp đồng mua chỗ trên các hãng tàu cũng như quyền lợi đặc biệt từ sự liên doanh mang lại do đó có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, vận tải bắc nam với giá và dịch vụ tối ưu nhất.

Cùng với việc đầu tư hệ thống xe vận tải container hiện đại quản trị chuyên nghiệp, Glotrans Logistics đang biến sự cam kết về mặt ý tưởng trở thành hiện thực thông qua chất lượng dịch vụ và giá cả hợp lý – Đến với Glotrans Việt Nam đến với giá trị Logistics thương hiệu Việt.
Vui lòng tham chiếu Lịch tàu tháng 03/2016 dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn dịch vụ.
Hotline: 0904027587 - Ms. Hậu
Email: domestics.hpg@glotransvn.com.vn
             sales@glotransvn.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/glotransvn

 

 

 

HAIPHONG - QUY NHON - CUA LO - DA NANG - VUNG TAU -  HO CHI MINH

 VESSEL

VOYAGE

 HPH

 CLO

 DAN

 VUT

 HCM

 ETD

 ETA/ 
ETD

 ETA/
ETD

 ETA/
ETD

 ETA

TC GLORY

1606S

31-Mar

 

 

 

3-Apr

VINAFCO28

0033

1-Apr

 

 

 

4-Apr

PHUC KHANH

054S

2-Apr

3-Apr/  4-Apr

 

 

6-Apr

MV PROSPER

1611S

2-Apr

 

 

 

4-Apr

VIETSUN FORTUNE

1211S

3-Apr

3-Apr/  4-Apr

 

 

6-Apr

VINAFCO25

0115

 

 

4-Apr

 

7-Apr

VINAFCO26

0185

4-Apr

 

 

 

7-Apr

HAIAN PARK

046S

4-Apr

 

 

 

7-Apr

VINALINES DIAMOND

S149

4-Apr

 

 

 

6-Apr

PACIFIC GRACE

V.271S

5-Apr

 

 

 

8-Apr

ATLANTICS OCEAN

126S

5-Apr

 

6-Apr

 

 

MV PRUDENT

1613S

6-Apr

 

 

 

9-Apr

TC PIONEER

1609S

6-Apr

 

 

 

9-Apr

HAIAN TIME

022S

6-Apr

 

 

9-Apr

10-Apr

VAN LY

611S

 

 

 

11-Apr

11-Apr

CAM RANH 07

107S

7-Apr

8-Apr/  9-Apr

 

 

11-Apr

PACIFIC GLORIA

V.272S

7-Apr

 

 

 

10-Apr

BIENDONG TRADER

607S

7-Apr

 

 

10-Apr

11-Apr

DONG DU

S041

7-Apr

 

 

 

10-Apr

VINALINES PIONEER

S095

8-Apr

 

 

 

11-Apr

TC FOUNDATION

1609S

8-Apr

 

 

 

11-Apr

M.VSHIP

0127

8-Apr

 

 

 

11-Apr

VSICO PIONEER

1613S

8-Apr

 

 

 

11-Apr

VIETSUN PACIFIC

1612S

8-Apr

 

 

 

10-Apr

VAN HUNG

607S

9-Apr

 

 

 

13-Apr

VINAFCO28

0035

9-Apr

 

 

 

11-Apr

HAIAN SONG

054S

10-Apr

 

 

 

14-Apr

VINAFCO25

0118

 

 

10-Apr

 

13-Apr

PHUC KHANH

055S

10-Apr

11-Apr

 

 

14-Apr

MV PROSPER

1612S

10-Apr

 

 

 

13-Apr

VIETSUN FORTUNE

1212S

11-Apr

11-Apr/ 12-Apr

 

 

14-Apr

VINALINES DIAMOND

S150

11-Apr

 

 

 

14-Apr

ATLANTICS OCEAN

127S

12-Apr

 

14-Apr

 

 

PACIFIC PEARL

V.322S

12-Apr

 

 

 

15-Apr

VIETSUN INTERGRITY

101S

12-Apr

13-Apr

 

 

16-Apr

VINAFCO26

0187

12-Apr

 

 

 

14-Apr

TC GLORY

1607S

13-Apr

 

 

 

16-Apr

PACIFIC GRACE

190S

13-Apr

 

 

16-Apr

17-Apr

MV PRUDENT

1614S

13-Apr

 

 

 

16-Apr

VAN LY

612S

 

 

 

18-Apr

18-Apr

BIENDONG STAR

608S

14-Apr

 

 

17-Apr

18-Apr

DONG DU

S042

15-Apr

 

 

 

18-Apr

VIETSUN PACIFIC

1613S

16-Apr

 

 

 

18-Apr

VINALINES PIONEER

S096

16-Apr

 

 

 

18-Apr

M.VSHIP

0129

16-Apr

 

 

 

19-Apr

VINAFCO28

0037

16-Apr

 

 

 

19-Apr

CAM RANH 07

108S

16-Apr

16-Apr/ 17-Apr

 

 

19-Apr

VINAFCO25

0126

 

 

16-Apr

 

20-Apr

VSICO PIONEER

1614S

16-Apr

 

 

 

18-Apr

TC FOUNDATION

1610S

17-Apr

 

 

 

20-Apr

HAIAN SONG

055S

18-Apr

 

 

 

21-Apr

PHUC KHANH

056S

18-Apr

19-Apr

 

 

21-Apr

MV PROSPER

1613S

18-Apr

 

 

 

21-Apr

PACIFIC GRACE

V.190S

19-Apr

 

 

 

24-Apr

VIETSUN FORTUNE

1213S

19-Apr

19-Apr/ 20-Apr

 

 

22-Apr

VINAFCO26

0189

19-Apr

 

 

 

22-Apr

ATLANTICS OCEAN

128S

20-Apr

 

22-Apr

 

 

TC PIONEER

1610S

20-Apr

 

 

 

23-Apr

VIETSUN INTERGRITY

102S

20-Apr

21-Apr

 

 

24-Apr

PACIFIC GLORIA

V.324S

20-Apr

 

 

 

23-Apr

HAIAN TIME

023S

20-Apr

 

 

23-Apr

24-Apr

BIENDONG TRADER

608S

21-Apr

 

 

24-Apr

25-Apr

VAN LY

613S

 

 

 

25-Apr

25-Apr

TC GLORY

1608S

21-Apr

 

 

 

24-Apr

MV PRUDENT

1615S

21-Apr

 

 

 

24-Apr

M.VSHIP

0131

23-Apr

 

 

 

26-Apr

VINAFCO28

0039

23-Apr

 

 

 

26-Apr

VIETSUN PACIFIC

1614S

24-Apr

 

 

 

26-Apr

CAM RANH 07

109S

24-Apr

24-Apr/ 25-Apr

 

 

27-Apr

VSICO PIONEER

1615S

24-Apr

 

 

 

27-Apr

HAIAN SONG

056S

25-Apr

 

 

 

28-Apr

VINAFCO26

0191

26-Apr

 

 

 

29-Apr

PACIFIC PEARL

V.323S

26-Apr

 

 

 

29-Apr

PHUC KHANH

057S

26-Apr

27-Apr

 

 

30-Apr

MV PROSPER

1614S

26-Apr

 

 

 

29-Apr

VIETSUN FORTUNE

1214S

27-Apr

27-Apr/  28-Apr

 

 

30-Apr

HAIAN TIME

024S

27-Apr

 

 

30-Apr

1-May

MV PRUDENT

1616S

28-Apr

 

 

 

1-May

ATLANTICS OCEAN

129S

28-Apr

 

30-Apr

 

 

BIENDONG STAR

609S

28-Apr

 

 

1-May

2-May

VIETSUN INTERGRITY

103S

28-Apr

29-Apr

 

 

2-May

VAN LY

614S

 

 

29-Apr

2-May

2-May

 

 

 

 


VUNG TAU - HO CHI MINH - QUY NHON -  DA NANG - CUA LO - HAIPHONG

 VESSEL

 VOYAGE

 VUT

 HCM

 DAN

 CLO

 HPH

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA/

ETD

 ETA

VIETSUN FORTUNE

1211N

 

30-Mar

 

 

2-Apr

VINAFCO26

0184

 

31-Mar

2-Apr

 

3-Apr

VINAFCO25

1104

 

1-Apr

4-Apr

 

 

ATLANTICS OCEAN

126N

 

1-Apr

3-Apr

 

4-Apr

BIENDONG TRADER

606N

 

1-Apr

 

 

4-Apr

DONG DU

N40

 

2-Apr

 

 

6-Apr

PACIFIC GLORIA

V.271N

 

2-Apr

 

 

5-Apr

VINAFCO26

184DH

 

2-Apr

4-Mar

 

 

CAM RANH 07

107N

 

3-Apr

 

 

7-Apr

TC PIONEER

1608N

 

3-Apr

 

 

6-Apr

VIETSUN PACIFIC

1612N

 

3-Apr

5-Apr

6-Apr

7-Apr

VSICO PIONEER

1612N

 

3-Apr

 

 

6-Apr

M.VSHIP

0126

 

4-Apr

 

 

7-Apr

VINALINES PIONEER

N094

 

4-Apr

 

 

7-Apr

TC GLORY

1607N

 

4-Apr

 

 

6-Apr

VAN LY

610N

4-Apr

5-Apr

 

 

 

VAN HUNG

606N

 

5-Apr

 

 

8-Apr

PACIFIC PEARL

V.322N

 

5-Apr

 

 

8-Apr

VINAFCO28

0034

 

5-Apr

 

 

8-Apr

MV PROSPER

1611N

 

6-Apr

 

 

9-Apr

PHUC KHANH

055N

 

7-Apr

 

 

10-Apr

VINAFCO25

1106

 

7-Apr

10-Apr

 

 

HAIAN PARK

046N

 

7-Apr

 

 

10-Apr

VIETSUN FORTUNE

1212N

 

7-Apr

 

 

10-Apr

VINALINES DIAMOND

N149

 

7-Apr

9-Apr

 

10-Apr

VINAFCO26

0186

 

8-Apr

9-Apr

 

11-Apr

VIETSUN INTERGRITY

101N

 

9-Apr

 

 

11-Apr

ATLANTICS OCEAN

127N

 

9-Apr

11-Apr

 

12-Apr

PACIFIC GRACE

V.190N

 

9-Apr

 

 

12-Apr

MV PRUDENT

1613N

 

10-Apr

 

 

13-Apr

HAIAN TIME

022N

9-Apr

10-Apr

 

 

12-Apr

TC PIONEER

1609N

 

10-Apr

 

 

13-Apr

BIENDONG STAR

607N

 

10-Apr

 

 

13-Apr

DONG DU

N041

 

11-Apr

 

 

14-Apr

VIETSUN PACIFIC

1613N

 

11-Apr

13-Apr

14-Apr

15-Apr

VINALINES PIONEER

N095

 

12-Apr

 

 

15-Apr

VSICO PIONEER

1613N

 

12-Apr

 

 

15-Apr

CAM RANH 07

108N

 

12-Apr

 

 

15-Apr

VINAFCO28

0036

 

12-Apr

 

 

15-Apr

TC FOUNDATION

1609N

 

12-Apr

 

 

16-Apr

VAN LY

611N

11-Apr

12-Apr

 

 

 

M.VSHIP

0128

 

12-Apr

 

 

15-Apr

PACIFIC PEARL

V.323N

 

13-Apr

 

 

16-Apr

VINAFCO25

1108

 

13-Apr

16-Apr

 

 

MV PROSPER

1612N

 

14-Apr

 

 

16-Apr

HAIAN SONG

054N

 

14-Apr

 

 

17-Apr

VAN HUNG

607N

 

14-Apr

 

 

17-Apr

VINAFCO26

0188

 

15-Apr

17-Apr

 

18-Apr

PHUC KHANH

056N

 

15-Apr

 

 

18-Apr

VIETSUN FORTUNE

1213N

 

15-Apr

 

 

18-Apr

PACIFIC GLORIA

V.272N

 

16-Apr

 

 

19-Apr

ATLANTICS OCEAN

128N

 

16-Apr

19-Apr

 

20-Apr

MV PRUDENT

1614N

 

17-Apr

 

 

20-Apr

PACIFIC GRACE

190N

16-Apr

17-Apr

 

 

20-Apr

TC GLORY

1608N

 

17-Apr

 

 

20-Apr

VIETSUN INTERGRITY

102N

 

17-Apr

 

 

19-Apr

BIENDONG TRADER

607N

 

17-Apr

 

 

20-Apr

VIETSUN PACIFIC

1614N

 

19-Apr

21-Apr

22-Apr

23-Apr

VSICO PIONEER

1614N

 

19-Apr

 

 

22-Apr

M.VSHIP

0130

 

19-Apr

 

 

23-Apr

VAN LY

612N

18-Apr

19-Apr