Hỏi về thủ tục Hải Quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Hỏi:
1.Trong trường hợp nào ta phải cần có đơn chuyển cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan
2.Khi nào cần tờ phụ lục tờ khai
3.Loại hàng nào phải kiểm hóa 

Trả lời:
1.Trong trường hợp nào ta phải cần có đơn chuyển cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan => Khi bạn mở tờ khai khác của khẩu mà hàng đã nhập về và đưa hàng về cửa khẩu / khu vực thông quan để kiểm hoá hàng thì lúc đó cần đơn chuyển khẩu.

Ví dụ : Khi bạn mở tờ khải tại Hải Dương hoặc Hưng Yên và hàng đó phải đưa về các chỗ trên để kiềm hoá thì bắt buộc phải có đơn chuyển khẩu để khi bạn xuống Hải Phòng lấy hàng thì Hải quan sẽ kẹp chì vào container và cho phép bạn mang hàng về khu thông quan tại các địa điểm trên kiểm hoá.

2.Khi nào cần tờ phụ lục tờ khai => Khi mà tờ khai chính không còn chỗ cho bạn khai hàng do tên hàng dài quá hoặc do có nhiều mặt hàng trong một tờ khai thì bạn phải dùng thêm phụ lục tờ khai để khai hết số hàng trên.

3.Loại hàng nào phải kiểm hóa => Loại hàng nào cũng phải kiểm hoá, đặt biệt là những loại mặt hàng nhạy cảm (giá trị lớn, có nguy cơ gian lận thương mại cao,...) và ngược lại thì có thể ít bị kiểm hoá hơn, tuy nhiên cũng phải phụ thuộc cả vào từng uy tín của từng doanh nghiệp nhập hoặc xuất khẩu mà bị kiểm hoá nhiều hay ít hoặc được miễn kiểm hay không.
  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế