Câu hỏi: Hướng dẫn thủ tục khai giá FOB đối với hàng gia công xuất khẩu

 

 

 

 

Hỏi:

Công ty A nhận gia công hàng may mặc cho công ty X ở nước ngoài. Toàn bộ nguyên phụ liệu tạm nhập để sản xuất công ty X chịu. Trong hợp đồng gia công, công ty X quy định rằng công công ty A khi xuất hàng phải ghi giá FOB là 2 USD. Điều khoản quy định giá FOB trên hợp đồng như vậy có đúng không?

 

   Đáp:

- Căn cứ vào Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 về việc Qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Căn cứ Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 về việc ban hành Qui định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Câu hỏi của Công ty về việc qui định giá FOB trên hợp đồng gia công, cơ quan Hải quan hướng dẫn như sau:

Trên hợp đồng gia công phải thể hiện:

- Tên, số lượng sản phẩm gia công và giá gia công.

- Đơn giá, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công.

Việc qui định về giá cả và điều kiện giao hàng là do hai bên đối tác tự thỏa thuận theo INCOTERMS 2000.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các văn bản trên để biết thủ tục liên quan.

Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản có nội dung trên tại địa chỉ trang web của Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn.

  Print  
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế