Sản lượng container tăng tại cảng Rotterdam

Sản lượng container tại Cảng Rotterdam đã tăng 4% tính theo năm trong quý 1/2013 đạt 2.8 triệu TEU.

 

Tổng khối lượng container có giảm một ít, khoảng 30 triệu m3 tấn, do hãng về cơ bản tiếp nhận các container rỗng nhiều hơn các container đầy. Dự kiến tình hình này sẽ còn tiếp tục bởi nền kinh tế châu Âu vẫn yếu.

 

Các loại hàng khác có các mức tăng giảm khác nhau trong quý, tính về sản lượng, trong đó hàng rời lỏng giảm 3% đạt 53 triệu m3 tấn, nhưng hàng rời khô tăng 4% đạt 20 triệu m3 tấn. Lưu thông hàng ro-ro ổn định ở mức hơn 4 triệu m3 tấn. Sản lượng các loại hàng thông thường khác giảm khoảng 300,000 m3 tấn, chủ yếu do sự sụt giảm các chuyến hàng vận chuyển sản phẩm thép. 

Theo The Journal of Commerce

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế