Tuyển dụng nhân sự tại Glotrans
Do nhu cầu phát triển, Glotrans tuyển dụng các vị trí Dịch vụ khách hàng và Nhân viên kinh doanh tại 3 văn phòng Hải Phòng, Hà Nội & Hồ Chí Minh.
Tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Tuyển dụng vị trí khai thác
Vị trí tuyển dụng: OPERATION (làm việc tại Hải Phòng)
Tuyển dụng Bộ phận Chăm sóc khách hàng
Vị trí tuyển dụng: CUSTOMER SERVICE (làm việc tại Hải Phòng)
Tuyển dụng sales
Vị trí tuyển dụng: SALES (làm việc tại Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh)
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 27466.66 27549.31 27795.06
GBP 31009.24 31227.83 31506.39
HKD 2862.53 2882.71 2925.93
INR 0 354.92 368.86
JPY 201.06 203.09 204.9
KRW 19.58 20.61 21.91
KWD 0 75465.33 78427.85
MYR 0 5702.45 5776.38
NOK 0 2837.78 2926.78
RUB 0 398.75 444.34
SAR 0 6040.61 6277.74
SEK 0 2786.78 2856.99
SGD 16932.63 17051.99 17238.54
THB 696.12 696.12 725.17
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế