Tuyển dụng nhân sự tại Glotrans
Do nhu cầu phát triển, Glotrans tuyển dụng các vị trí Dịch vụ khách hàng và Nhân viên kinh doanh tại 3 văn phòng Hải Phòng, Hà Nội & Hồ Chí Minh.
Tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Tuyển dụng vị trí khai thác
Vị trí tuyển dụng: OPERATION (làm việc tại Hải Phòng)
Tuyển dụng Bộ phận Chăm sóc khách hàng
Vị trí tuyển dụng: CUSTOMER SERVICE (làm việc tại Hải Phòng)
Tuyển dụng sales
Vị trí tuyển dụng: SALES (làm việc tại Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh)
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 27919.26 28003.27 28252.99
GBP 31920.33 32145.35 32432.01
HKD 2861.99 2882.17 2925.37
INR 0 349.31 363.02
JPY 209.72 211.84 216.27
KRW 19.54 20.57 21.86
KWD 0 75891.62 78870.66
MYR 0 5787.11 5862.12
NOK 0 2914.69 3006.1
RUB 0 399.44 445.1
SAR 0 6061.37 6299.3
SEK 0 2750.78 2820.07
SGD 17130.83 17251.59 17440.28
THB 714.51 714.51 744.33
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế