Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 25506.35 25583.1 26351.44
GBP 27819.95 28016.06 28265.44
HKD 2916.78 2937.34 2981.32
INR 0 324.09 336.81
JPY 213.4 215.56 222.35
KRW 17.6 18.53 20.09
KWD 0 76122.01 79108.83
MYR 0 5522.55 5594.04
NOK 0 2554.95 2635.03
RUB 0 351.96 392.19
SAR 0 6172.49 6414.69
SEK 0 2381.76 2441.72
SGD 16567.66 16684.45 16866.67
THB 738.8 738.8 769.62
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế