Contact
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO., LTD Add: Success Bldg, No.3 Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong City, Vietnam...
Bank account
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO.,LTD Bank Details (USD): Maritime Commercial Stock Bank (MSB). Haiphong Branch - Vietnam US$A/C: 02101370017303 (USD)...
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 27078.57 27160.05 27401.71
GBP 30338.29 30552.16 30824
HKD 2928.16 2948.8 2992.95
INR 0 319.96 332.52
JPY 204.82 206.89 213.02
KRW 19.18 20.19 21.46
KWD 0 76778.41 79790.69
MYR 0 5591.23 5663.58
NOK 0 2815.56 2903.8
RUB 0 346.82 386.46
SAR 0 6199.1 6442.32
SEK 0 2594.86 2660.18
SGD 16817.81 16936.36 17121.26
THB 704.67 704.67 734.06
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế