Contact
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO., LTD Add: Success Bldg, No.3 Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong City, Vietnam...
Bank account
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO.,LTD Bank Details (USD): Maritime Commercial Stock Bank (MSB). Haiphong Branch - Vietnam US$A/C: 02101370017303 (USD)...
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 27919.26 28003.27 28252.99
GBP 31920.33 32145.35 32432.01
HKD 2861.99 2882.17 2925.37
INR 0 349.31 363.02
JPY 209.72 211.84 216.27
KRW 19.54 20.57 21.86
KWD 0 75891.62 78870.66
MYR 0 5787.11 5862.12
NOK 0 2914.69 3006.1
RUB 0 399.44 445.1
SAR 0 6061.37 6299.3
SEK 0 2750.78 2820.07
SGD 17130.83 17251.59 17440.28
THB 714.51 714.51 744.33
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế