Contact
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO., LTD Add: Success Bldg, No.3 Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong City, Vietnam...
Bank account
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO.,LTD Bank Details (USD): Maritime Commercial Stock Bank (MSB). Haiphong Branch - Vietnam US$A/C: 02101370017303 (USD)...
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 27098.4 27179.94 27435.8
GBP 30432.09 30646.62 30919.97
HKD 2870.96 2891.2 2934.54
INR 0 353.33 367.2
JPY 200.51 202.54 204.34
KRW 18.54 19.52 20.75
KWD 0 75281.04 78236.28
MYR 0 5389.45 5459.32
NOK 0 2869.22 2959.21
RUB 0 391.35 436.08
SAR 0 6046.41 6283.77
SEK 0 2825.72 2896.9
SGD 16649.64 16767.01 16950.43
THB 673.56 673.56 701.67
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế