Contact
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO., LTD Add: Success Bldg, No.3 Le Thanh Tong Str., Ngo Quyen Dist., Haiphong City, Vietnam...
Bank account
GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT CO.,LTD Bank Details (USD): Maritime Commercial Stock Bank (MSB). Haiphong Branch - Vietnam US$A/C: 02101370017303 (USD)...
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 26384.58 26463.97 26858.95
GBP 29558.95 29767.32 30032.13
HKD 2939.14 2959.86 3004.16
INR 0 326.7 339.51
JPY 201.8 203.84 209.17
KRW 19.05 20.05 21.31
KWD 0 76648.28 79655.33
MYR 0 5527.95 5599.48
NOK 0 2684.65 2768.78
RUB 0 353.34 393.72
SAR 0 6208.6 6452.17
SEK 0 2541.01 2604.97
SGD 16779.19 16897.47 17081.92
THB 694.04 694.04 722.98
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế