Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 25954.67 26032.77 26814.57
GBP 28781.83 28984.72 29242.68
HKD 2936.82 2957.52 3001.8
INR 0 337.12 350.34
JPY 212.87 215.02 222.75
KRW 18.09 19.04 20.65
KWD 0 76319.88 79314.34
MYR 0 5623.51 5696.3
NOK 0 2679.87 2763.87
RUB 0 369.25 411.45
SAR 0 6184.47 6427.12
SEK 0 2464.02 2526.05
SGD 16910.3 17029.51 17215.47
THB 740.47 740.47 771.36
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế