Booking Form

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau. Các thông tin đánh dấu * là bắt buộc.

Tên người đặt 
Địa chỉ người đặt:  
Liên hệ người đặt:    *
Di động:    *
Fax:    *
Email người đặt:    *
Xác nhận được gửi bằng:   *
Tên người nhận:    *
Địa chỉ người nhận:    *
Điện thoại người nhận:    *
Vận chuyển bằng đường bộ:     Yes
Vận chuyển bằng đường biển:   *
Vận chuyển bằng hàng không:  
Điều khoản vận chuyển:  
Chi tiết:    
Các cảng đi qua:  
Điểm đến của cảng:  
Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 25311.86 25567.54 26335.45
GBP 29660.16 29959.76 30287
HKD 2929.4 2958.99 3003.29
INR 0 325.41 338.18
JPY 203.59 205.65 212.89
KRW 18.16 19.12 20.94
KWD 0 76157.41 79145.72
MYR 0 5639.62 5758.52
NOK 0 2538.08 2643.95
RUB 0 374.99 417.85
SAR 0 6161.21 6402.97
SEK 0 2389.26 2478.98
SGD 16901.49 17072.21 17293.23
THB 671.78 746.42 780.68
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế