File Name : Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức
Date Created : 23:24:38 11/01/2010
download

Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 25464.05 25540.67 26307.74
GBP 27985.97 28183.25 28434.13
HKD 2916.41 2936.97 2980.95
INR 0 322.83 335.5
JPY 210.36 212.48 218.65
KRW 17.51 18.43 19.98
KWD 0 76105.6 79091.79
MYR 0 5504.22 5575.48
NOK 0 2544.41 2624.17
RUB 0 352.9 393.24
SAR 0 6171.16 6413.3
SEK 0 2366.64 2426.22
SGD 16524.67 16641.16 16822.9
THB 739.12 739.12 769.95
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế