File Name : INCOTERMS 2008
Date Created : 16:37:03 11/08/2010
download

Tỷ giá & Giá vàng
Code Buy Transfer Sell
EUR 26240.34 26319.3 26976.75
GBP 29547.88 29756.17 30021.05
HKD 2915.79 2936.34 2980.3
INR 0 326.11 338.9
JPY 209.79 211.91 220.2
KRW 19.37 20.39 21.03
KWD 0 76457.59 79457.59
MYR 0 5615.52 5688.21
NOK 0 2677.52 2761.45
RUB 0 348.82 388.69
SAR 0 6170.34 6412.45
SEK 0 2549.94 2614.13
SGD 16920.03 17039.31 17225.4
THB 718.33 718.33 748.3
Ngày lễ quốc tế
Giờ quốc tế