Văn phòng Đà Nẵng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU TẠI ĐÀ NẴNG.

Địa chỉ : 630-632 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Mã số thuế: 0200968937-004

Điện thoại: + 84 236 3572050

Fax: + 84 236 3572052

Email: danang@glotransvn.com.vn

Hotline: +84 905568441