Giới thiệu công ty

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus
Công ty TNHH Giao nhận và Vận tải Toàn Cầu là một đại lý giao nhận vận tải trong nước và quốc tế với kinh nghiệm chuyên sâu về các hoạt động vận tải yêu cầu mức kiểm soát cao về mặt thời gian.
 
Khách hàng của chúng tôi cần chúng tôi giải quyết những vấn đề của họ. Những vấn đề này có thể phát sinh nhiều giờ sau khi chất hàng, cần kiểm soát thiệt hại, hoặc những lô hàng nhạy cảm cần được hoàn toàn kiểm soát chặt chẽ.
 
Chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin cho những công ty qua một địa chỉ liên hệ, cho phép truy cập liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm, với việc kiểm soát hoạt động chính xác.