FedEx mở ba văn phòng mới ở châu Âu

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Chi nhánh giao nhận hàng của FedEx vừa mở ba văn phòng mới tại châu Âu như một phần trong kế hoạch phát triển toàn cầu trong hai năm.

 

FedEx Trade Networks đã mở các văn phòng tại Rotterdam, Hà Lan, và tại Frankfurt, và Hamrburg, Đức. Chi nhánh này đã mở 28 văn phòng giao nhận hàng hóa mới trên toàn cầu từ năm 2008 khi kế hoạch mở rộng bắt đầu.

 

RotterdamHamburg các cảng chính và Frankfurt là một trung tâm hàng không. Hãng cho biết đây là những thị trường chính cho các dịch vụ vận tải hàng hóa đường không và đường biển đến Trung Âu.