Vận tải nội địa

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Việc giao hàng của khách đúng thời gian và đáng tin cậy là chìa khóa cho việc kinh doanh của chúng tôi. Để đáp ứng mọi nhu cầu về vận tải, chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ vận tải nội địa, bao gồm

         

Các dịch vụ của chúng tôi

–         Vận tải hàng lẻ

–         Vận tải hàng khối lượng lớn

–         Các dịch vụ kéo container

–         Các dịch vụ vận tải liên hợp

 Vận tải nội địa

Các dịch vụ giá trị gia tăng

–         Các dịch vụ nhận hàng

–         Kiểm soát hàng từ khi nhận hàng đến khi giao hàng

–         Kiểm đếm hàng

–         Báo cáo việc vận chuyển

–         Giám sát tại chỗ