Vinashin đóng mới 20 tàu cho Vinalines

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Ngoài ra, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng và Tổng Công ty Đóng tàu Bạch Đằng (Vinashin) cũng đã ký hợp đồng đóng mới cho Vinalines 4 tàu có trọng tải từ 22.500 – 34.000 DWT.

 
Ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin, cho biết việc ký kết này thể hiện sự hợp tác, hỗ trợ của Vinalines đối với Vinashin trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
 
 
Theo NLĐ