Air China mua 20 máy bay của Airbus

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Hãng vận tải quốc gia Trung Quốc cho biết giá chung của mười máy bay Airbus A330 và mười máy bay Airbus A350 là 4.49 tỷ USD.

 
Hãng dự kiến các máy bay A330 sẽ được giao từ năm 2013 đến năm 2015 và các máy bay A350 sẽ được giao từ nằm 2018 đến năm 2020.
 
Theo Cargonews Asia