Kuehne + Nagel ra mắt các tuyến mới ở châu Á – Thái Bình Dương

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus


   Các tuyến mới là các tuyến hàng tuần hoặc hai chuyến một tuần giữa các cảng chính ở châu Á (Yokohama, Hong Kong, Huangpu, Yantian, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Singapore, Karachi, Pusan, Colombo, Jakarta, Chennai và Penang), cũng như châu Âu, Canada và Trung Đông.

 

Cùng với việc đưa ra loạt các dịch vụ LC vào giữa tháng Tư, các tuyến mới bổ sung cho các sản phẩm LCL của hãng gồm 276 dịch vụ đi thẳng và 88 dịch vụ qua các cửa ngõ đa quốc gia.

Như các dịch vụ LCL hiện có, các tuyến mới sẽ do Blue Anchor Line, NVOOC của Kuehne + Nagel’ khai thác

Theo Eyefortransport