Liên doanh Việt Nam – Mỹ xây dựng các bãi container tại Quảng Ninh

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Với việc xây dựng các bãi container này, cảng được dự kiến sẽ tăng năng suất hàng năm lên 1.2 triệu TEU, với 510,000 TEU trong giai đoạn một.

 

Các cơ sở mới sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2011.

 

Cái Lân, cảng nước sâu đầu tiên ở phía Bắc Việt Nam có mức nước sâu 13m, một cầu tàu 598m và một bãi container 18ha.

 

Cảng Container Quốc tế Cái Lân là một liên doanh giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cảng Cái Lân và SSA Holdings International-Vietnam, một chi nhánh của Tập đoàn US Carrix.


Theo Cargonews Asia