Tàu APL sẽ sử dụng nhiên liệu sạch hơn tại Hong Kong

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

APL cho biết quyết định sử dụng nhiên liệu có mức sulfur thấp sẽ giảm lượng khí thải sulfur dioxie từ các tàu tại cảng đến 87%. Sulfur dioxide là một thành tố của mưa acid.

 

Các tàu của APL đậu tại bến sẽ chuyển sang sử dụng nhiên liệu có mức sulfur thấp cho các động cơ bổ trợ cung cấp năng lượng cho các hệ thống điện của tàu. Nhiên liệu có mức sulfur thấp đắt hơn nhiên liệu diesel thông thường, nhưng lại tốt hơn cho môi trường.

 

APL sẽ bắt đầu chuyển đổi các tàu sang sử dụng nhiên liệu mới trong tháng này. Từ năm 2007, APL đã sử dụng các tàu dùng nhiên liệu có mức sulfur thấp tại các cảng Los AngelesSeattle. Cũng như với Hong Kong, việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn tại những điểm này là tự nguyện

Theo The Journal of Commerce Online