Văn phòng Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU TẠI TP. HCM

Địa chỉ : Số 55 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số thuế      : 0200968937-002

Tel: (+84.28) 62616458

Fax: (+84.28) 62616462

Email: hochiminh@glotransvn.com.vn

Hotline: +84 933 730 417