Văn phòng Quy Nhơn

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU  TẠI QUY NHƠN.

Địa chỉ : Số 01 Nguyễn Dữ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mã số thuế      : 0200968937-005

Tel: + 84 256 3595 008

Fax: +84 256 3585 069

Email: quynhon@glotransvn.com.vn

Hotline: +84 933 730 417