Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển là bảo hiểm cho các rủi ro từ bên ngoài gây mất mát, tổn thất vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn thế giới. Chính vì vậy, đối với mọi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì bảo hiểm hàng hóa là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Việc mua bảo hiểm hàng hóa là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những đơn hàng lớn, có giá trị cao. Khi hàng hóa được vận chuyển đi xa, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không biết được tình trạng hàng hóa sẽ thế nào. Vì thế, trong bất kì trường hợp nào xảy ra, bảo hiểm hàng hóa là phương án tối ưu để giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, khi hàng hóa xuất nhập khẩu gặp phải rủi ro, các bên liên quan sẽ được công ty bảo hiểm và đội ngũ pháp lý của Glotrans giúp đỡ về mặt pháp lý khi xảy ra tranh chấp với các bên có liên quan.

Tại Glotrans, chúng tôi chúng tôi sẵn sàng cung cấp bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp với các điều kiện incoterm, các tập quán thương mại và bảo hiểm quốc tế. Tùy theo nhu cầu kinh doanh và ngân sách tài chính, doanh nghiệp có thể lựa chọn các gói sản phẩm bảo hiểm được thiết kế đa dạng, linh hoạt, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp với mức giá hợp lý nhất.