Đầu tư hơn 100 triệu USD vào cảng container Cái Lân

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Sau khi hoàn thành vào cuối 2011, cảng sẽ đón được tàu trọng tải lên đến 40.000 tấn đầy tải vào "làm" hàng.


Dự tính của chủ đầu tư, công suất xếp dỡ container hằng năm của cảng sẽ đạt mức 1 triệu TEUs (1 TEU tương đương 1 container 20 feet) vào năm 2019.
 
Tổng số vốn đầu tư dự án này là trên 100 triệu USD, hoàn toàn từ nguồn vốn tự huy động ngoài ngân sách nhà nước.
Theo Thanh Niên Online