Dịch vụ Hải quan

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Glotrans là một đại lý thông quan được cấp phép. Những chuyên viên môi giới hải quan giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã làm việc trong ngành công nghiệp này trong nhiều năm, cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi những giải pháp tốt nhất trong việc thông quan hàng hóa.

           Các dịch vụ của chúng tôi

–         Thông quan hàng nhập khẩu / xuất khẩu

–         Áp thuế nhập khẩu cho những tài sản cố định

–         Thuế nhập khẩu / Hoàn thuế VAT

 


dieu-chinh-chat-luong-dich-vu(1) 


Những dịch vụ giá trị gia tăng

–         Tư vấn luật hải quan

–         Giám sát môi giới hải quan tại nhà máy

–         Kiểm tra chứng từ

–         Thông quan hàng