MSC tăng giá cước hàng hóa đi từ Bắc Mỹ

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Mediterranean Shipping Co. cho biết họ sẽ tăng giá cước hàng hóa trên các tuyến giữa Bắc Mỹ và châu Âu và Địa Trung Hải từ ngày 1 tháng Mười.

 


Các tuyến và khoản tăng cước (tính theo USD) như sau:

          Từ Canada đến Bắc Âu và Vương quốc Anh, giá cước sẽ tăng thêm $200/TEU và $300/FEU.

          Từ Canada đến Scandinavia và vùng Baltic sẽ tăng thêm $300/TEU và $400/FEU.

          Từ Canada đến Tây Địa Trung Hải sẽ thêm $200/TEU và $300/FEU.

          Từ Mỹ đến Bắc Âu và Vương quốc Anh sẽ thêm $200/TEU và $300/FEU.

          Từ Mỹ đến Scandinavia và vùng Baltic sẽ tăng thêm $300/TEU và $400/FEU.

          Từ Mỹ đến Tây Địa Trung Hải sẽ thêm $200/TEU và $300/FEU.

          Từ Mexico đến Bắc Âu và Vương quốc Anh sẽ thêm $200/TEU và $300/FEU.

          Từ Mexico đến Bắc Âu và Vương quốc Anh, giá cước sẽ tăng thêm $200/TEU và $300/FEU.

          Từ Mexico đến Scandinavia và vùng Baltic sẽ tăng thêm $300/TEU và $400/FEU.

          Từ Mexico Tây Địa Trung Hải sẽ thêm $200/TEU và $300/FEU.