GLOTRANS THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN PGA TẠI BANGKOK, THAILAND

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và tiếp tục kết nối, phát triển hệ thống đại lý, phòng MKT đã lên kế hoạch cho chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của năm 2016, tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội PGA và thăm một số đại lý có trụ sở tại Bangkok.

Là hội viên PGA từ năm 2012, nhưng đây là lần đầu tiên Glotrans tham gia Hội nghị thường niên của Hiệp hội. Với số lượng hội viên giới hạn, Hội nghị được tổ chức với quy mô nhỏ, gần 40 người từ hơn 20 hội viên tham gia. Đây chính là điểm khác biệt so với một số Hội nghị quy mô vừa khác (CLC & TFS, WCA, PPL...)